Начало arrow Новини arrow Подкрепа за конкурентоспособност и устойчивост на ЕС в стратегически сектори  
Подкрепа за конкурентоспособност и устойчивост на ЕС в стратегически сектори Печат
26 октомври 2023
Европейският парламент прие позицията си относно създаването на платформата „Стратегически технологии за Европа“ (STEP) , предназначена да стимулира критични стратегически технологии чрез финансова подкрепа, „Печат за суверенитет“ и „Портал за суверенитет“.

STEP има за цел да укрепи различни програми и фондове на ЕС и да насочи до 160 милиарда евро към нови инвестиции, наред със стимулите на политиката на сближаване и Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF).

Платформата ще насърчава растежа на ключови технологични вериги за създаване на стойност в цифровата икономика, отраслите с нулеви нетни емисии и биотехнологиите, както и преодоляването на недостига на работна ръка и умения и подкрепата за иновациите.
В своите изменения евродепутатите се застъпват за допълнителни 3 милиарда евро към предложените от Комисията от 10 милиарда, с което бюджетът на STEP възлиза на 13 милиарда евро в нови фондове.
STEP следва също така да действа като „тест за пълноправен суверенен фонд през следващия период на МФР“. Евродепутатите искат от Комисията да извърши междинна оценка до 2025 г., включваща предложение за изменение на STEP или ново предложение за пълноправен европейски фонд за суверенитет.
Те настояват платформата STEP да бъдат договорена възможно най-скоро, заедно с дългосрочното преразглеждане на бюджета на ЕС, тъй като пакетът следва да бъде интегриран в годишния бюджет за следващата година (който следва да бъде договорен през ноември 2023 г.).
През юни 2023 г. Европейската комисия представи предложение за промени в дългосрочния бюджет на ЕС за 2021-2027 г. Част от пакета е предложение за създаването на Платформа за стратегически технологии за Европа (STEP). Платформата е инструмент за развитие на технологии, които са от значение за зеления и цифров преход и за стратегическия суверенитет на ЕС.
Платформата ще има за цел да увеличи производствения капацитет в цифровите технологии (напр. микроелектроника, облачни изчисления, изкуствен интелект, киберсигурност, 5G и др.), чистите технологии (напр. възобновяема енергия, съхранение на електричество и топлина, възобновяеми горива от небиологичен произход, устойчиви алтернативни горива и т.н.) и биотехнологиите (напр. биомолекули, фармацевтични продукти, медицински технологии и т.н.). Друга цел ще бъде укрепване на връзките с доставчици и дистрибутори и преодоляване на недостига на работна ръка и умения в тези сектори.

Източник: Европейски парламент
2
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside