Начало arrow Новини arrow 218 милиона евро за подпомагане на земеделските производители  
218 милиона евро за подпомагане на земеделските производители Печат
29 август 2022
2Европейската комисия одобри българска схема в размер на 218 милиона евро (426 милиона лева) за подпомагане на определени земеделски производители в контекста на нахлуването на Русия в Украйна.

Схемата беше одобрена съгласно временната рамка за държавна помощ при кризи , приета от Комисията на 23 март 2022 г. и изменена на 20 юли 2022 г.

България уведоми Комисията съгласно временната рамка при кризи за схема в размер на 218 милиона евро (426 милиона лева) за подпомагане на определени земеделски производители в контекста на нахлуването на Русия в Украйна.
Мярката ще може да се използва от микро-, малки и средни предприятия, занимаващи се с първично производство на определени селскостопански продукти, които са засегнати от увеличението на цените на енергията, торовете и други разходи за вложени ресурси, причинено от настоящата геополитическа криза и свързаните с нея санкции. Схемата обхваща първичното производство на следните селскостопански продукти: дребни и едри преживни животни, коне, пчелни кошери, плодове и зеленчуци (по-специално салати и марули, бамя и тиквички), розово масло, винени лози, ядки и тютюн.
По тази схема допустимите бенефициери ще имат право да получат помощ в ограничен размер под формата на преки безвъзмездни средства. Размерът на помощта за всеки бенефициер ще се изчислява въз основа на броя на животните и на хектарите земеделска земя.
Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във временната рамка при кризи. По-специално помощта i) няма да надвишава 62 000 EUR на бенефициер; и ii) ще бъде предоставена не по-късно от 31 декември 2022 г.
Комисията стигна до заключението, че българската схема е необходима, целесъобразна и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и с условията, посочени във временната рамка при кризи.
Въз основа на това Комисията одобри мярката за помощ съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

Временната рамка при кризи ще бъде в сила до 31 декември 2022 г. за мерките за подкрепа на ликвидността и мерките за покриване на увеличените разходи за енергия. С временната рамка при кризи се допълват многобройните възможности, с които държавите членки разполагат, за да разработят мерки в съответствие с действащите правила на ЕС за държавната помощ.

Повече информация относно временната рамка при кризи и други действия, предприети от Комисията за справяне с икономическите последици от нахлуването на Русия в Украйна.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside