Начало arrow Архив на новините arrow Февруари 2009 arrow Комисията счита, че единният номер за спешни повиквания 112 трябва да стане многоезичен  
Комисията счита, че единният номер за спешни повиквания 112 трябва да стане многоезичен Печат
21 февруари 2009

2009От декември 2008 г. гражданите на ЕС могат да се свързват със службите за спешни случаи от всяка точка на Европейския съюз като набират безплатно 112, номерът за спешни повиквания за целия ЕС, както от фиксирани, така и от мобилни телефони. Само един от четирима европейци обаче знае, че този животоспасяващ номер съществува и в други държави-членки, а почти трима от всеки десет души, използвали 112 в други държави, са срещали езикови проблеми. Комисията заедно с Европейския парламент и Съвета обяви 11 февруари за „Европейски ден на телефонен номер 112“, за да се популяризира единният номер за спешни повиквания и да се подтикнат националните органи да повишат неговата езикова достъпност.

Осъществено от Европейската комисия анкетно проучване за целия ЕС показва, че 94 % от гражданите на ЕС мислят, че е полезно да има единен номер за спешни повиквания, който да е на разположение в целия ЕС. Публикуваното днес проучване Евробарометър също очерта области, в който има възможност за подобрения.

Езикови проблеми: 28 % от осъществилите повиквания са срещнали езикови проблеми при избирането на телефонен номер 112 от чужбина, независимо от това, че предоставената информация от 21 държави-членки показва, че техните центрове за спешни случаи 112 би трябвало да са в състояние да обслужват повиквания на телефонен номер 112 на английски език (12 държави-членки – на немски език и 11 държави-членки на френски език).

Осведоменост за телефонен номер 112: Като цяло едва 24 % от анкетираните европейски граждани могат спонтанно да посочат 112 като номер за спешна помощ навсякъде в Европа. Това е подобрение с 2 % от февруари 2008 г., но осведомеността за номера за спешни повиквания на ЕС се различава силно в отделните държави и достига от 3 % в Италия до 58 % в Чешката република. Много държави-членки информират своите граждани и посетители за номер 112, например:
• във Финландия се отбелязва ежегодно денят на номер 112 на 11 февруари.
• посетителите на България получават приветствие под формата на текстово съобщение, което ги информира за номер 112.
• номер 112 се рекламира на магистрали и пунктове за събиране на пътни такси в Австрия, Гърция и Испания, както и на гари и летища например в Белгия, Чешката република, Естония, Ирландия, Гърция и Нидерландия.
• в Швеция преди туристическия сезон се организират медийни кампании за информиране на гражданите за номер 112.
През изминалата година се наблюдава увеличаване на осведомеността с поне 10 % в България, Швеция, Румъния, Литва и Португалия.
Проучването Евробарометър показа също така, че:
• една четвърт от гражданите на ЕС са се обаждали на номера за спешни повиквания през последните пет години.
• преобладаващата част от повикванията все още са от фиксирани линии: 53 % от повикванията са били от фиксирани линии, но се наблюдава увеличаване на спешните повиквания от мобилни телефони (45 % в сравнение с 42 % през 2008 г.).

За да се гарантира, че номерът 112 е познат в Европа като цяло, Европейската комисия заедно с Европейския парламент и Съвета обявиха 11 февруари за „Европейски ден на номер 112“. Комисията и държавите-членки ще повишат усилията си за популяризиране на номер 112, особено преди летния туристически сезон.

Хронологична справка - Европейският единен телефонен номер 112 за спешни повиквания бе въведен през 1991 г., за да се осигури, в допълнение към националните номера за такива повиквания, единен телефонен номер за спешни повиквания във всички държави-членки на ЕС, с цел службите за спешна помощ да станат по-достъпни, особено за пътуващите. От 1998 г. правилата на ЕС изискват от държавите-членки да осигурят възможност за безплатно повикване на номер 112 от всички стационарни и мобилни телефони. През 2003 г. бе въведено изискване към всички телефонни оператори да предоставят на службите за спешна помощ информация за местонахождението на обадилия се човек, така че тези служби да могат бързо да намират жертвите на катастрофи. Също така, държавите-членки на ЕС са длъжни да подобряват осведомеността на гражданите за телефон 112.

За да осигури въвеждането на номер 112, Комисията започна 17 процедури при нарушения срещу 15 държави заради липсата на номер 112, на възможността да се установи местонахождението на обаждащия се или на подходящо обслужване на повикванията. Повечето от тези процедури са вече прекратени, след като бяха взети коригиращи мерки.

Докато номер 112 допълва съществуващите национални номера за спешни повиквания, Дания, Финландия, Нидерландия, Португалия, Швеция и най-отскоро Румъния решиха да направят 112 своя основен национален номер за спешни повиквания. В други държави номер 112 е единственият номер за спешни повиквания за някои спешни услуги (като Естония и Люксембург за линейки и пожарни).

Допълнителна информация:

Интернет страница за номер 112 на Комисията 
Как работи номер 112 в България?  
Кът за децата   
Въпроси и отговори 

 Източник: Представителство на ЕК в България

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside