Начало arrow Новини arrow Ефективно използване на средствата по Плановете за възстановяване  
Ефективно използване на средствата по Плановете за възстановяване Печат
21 юни 2022
4Страните в ЕС следва да се възползват добре от над 700 млрд. евро по плановете за възстановяване, за да се адаптират към новите реалности, заявява Парламентът.

Механизмът за възстановяване и устойчивост бе създаден в разгара на кризата с COVID-19, за да помогне на страните в ЕС да подкрепят засегнатите от пандемията фирми и хора. Въпреки че през 2021 г. европейските икономики регистрираха ръст след дълбокия спад през 2020 г., те са изправени пред нови предизвикателства, свързани с войната в Украйна и ръста на цените на енергията и храните.
Повече от инструмент за краткосрочно подпомагане, Механизмът за възстановяване и устойчивост е ориентиран към бъдещето план. Той осигурява 723,8 млрд. евро за предложени от страните в ЕС реформи и инвестиции в области като зеления преход, цифровата трансформация, здравеопазване и подкрепа на младите хора.
В доклад за прилагането на механизма на практика, подготвен от парламентарните комисии по бюджети и икономически и парични въпроси, депутатите подчертават, че парите трябва да се използват ефективно в интерес на дългосрочното развитие на икономиката и обществото.
Докладът заявява нуждата от засилване на стратегическата автономност на ЕС, намаляване на зависимостта от вносни изкопаеми горива и разнообразяване на енергийните източници.

Напредък по плановете за възстановяване
С изключение на първоначална вноска в размер до 13% от заделените средства всички останали плащания към държавите по механизма зависят от постигането на конкретни цели.
До момента повечето страни са получили предварителното финансиране, осем страни са направили заявки за получаване на първо плащане, а Испания е подала документи и за второ плащане.
Националните планове на три страни все още не са одобрени: Нидерландия не е представила своя проектоплан, а одобрението на плановете на Полша и Унгария бе задържано заради опасения относно прилагането на принципа на върховенството на закона в двете страни, както и рискове, свързани с измами, конфликти на интереси и корупция.
ЕК даде положително становище за националния план за възстановяване на Полша на 1 юни, като Съветът все още предстои да се произнесе. Парламентът отправи критики към решението на Комисията на 9 юни, заявявайки, че пълното спазване на ценностите на ЕС е предварително условие за която и да е страна членка да получи средства за възстановяване. Депутатите призоваха Съветът да не дава одобрение, докато Полша не изпълни всички условия.
Финансирането от ЕС за държавите членки е под формата на безвъзмездни средства или на заеми. Страните членки планират да се възползват почти изцяло от наличните безвъзмездни средства, но са заявили, че искат само 166 млрд. евро от наличните 385,8 млрд. евро под формата на заеми.
Депутатите приканват страните да се възползват максимално от потенциала на Механизма за възстановяване и устойчивост, включително от предвидените средства под формата на заеми, за да противодействат на последиците от пандемията и на новите предизвикателства.

Източник: Европейски парламент
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside