Начало arrow Новини arrow Проекти по Програма „Еразъм+“  
Проекти по Програма „Еразъм+“ Печат
24 декември 2021
6Европейската комисия одобри годишната работна програма за 2022 г. по Програма „Еразъм+“ .

И през следващата година „Еразъм+“, ще предостави възможности на приблизително 10 милиона европейци, за обучение в чужбина, стажове, чиракуване, обмен на персонал и за проекти за трансгранично сътрудничество в различни области на образованието и обучението, младежта и спорта. В допълнение към общата покана, годишната работна програма за 2022 г. включва и други действия, като инициативата „Европейски университети.

През 2022 г. Програма „Еразъм“ ще чества 35 години от създаването си, като през септември,  2022 година бе обявена за Европейската година на младежта.

Всеки публичен или частен орган, работещ в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, може да кандидатства за финансиране пред националните агенции по „Еразъм+“.
В областите на образованието, обучението и младежта и спорта, Програмата подкрепя три вида ключови действия:
- Ключова дейност 1 – Учебна мобилност;
- Ключова дейност 2 – Сътрудничество между организации и институции;
- Ключова дейност 3 – Подкрепа за разработване на политики и сътрудничество.
Основните новости, въведени в публикуваните покани за набиране на проектни предложения, са:
- Ориентирани към бъдещето проекти: имат за цел да включат партньорства от публични и частни организации. Общата цел е да се постигнат новаторски резултати, които могат да въздействат върху образованието в европейски мащаб;
- Повече обмен с трети държави: ще имат възможност да участват и трети държави в целеви проекти и обмен, особено в областта на професионалното образование и обучение и спорта;
- По-приобщаваща DiscoverEU: DiscoverEU предлага на 18-годишните възможността да пътуват из Европа;
- Приближаване на ЕС до училищата: Действия по инициативата „Жан Моне“, които насърчават образованието и ще бъдат насочени към училищата и учениците от всички възрасти, както в общото, така и в професионалното образование, посредством различни дейности, включително учебни посещения;
- Опростено финансиране на проекти за сътрудничество: „Еразъм+“ въвежда възможност за бенефициерите в партньорствата за сътрудничество да кандидатстват за еднократна сума за изпълнението на проектите си. Това значително намалява административната тежест при кандидатстването, управлението на проекта и докладването му.

Подробна информация
за конкретните покани и свързаните с тях срокове.

Източник: НСОРБ
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside