Начало arrow Новини arrow Комисията ще регистрира нова европейска гражданска инициатива  
Комисията ще регистрира нова европейска гражданска инициатива Печат
11 октомври 2021
Европейската комисия взе решение да регистрира европейска гражданска инициатива под надслов „Да спрем (((5G))) мрежите - нека останем свързани, но защитени“ („Stop (((5G))) - Stay Connected but Protected“).

Организаторите на инициативата призовават Комисията да предложи законодателство за по-добра защита на всички форми на живот от някои предполагаеми рискове от радиочестотни електромагнитни полета и микровълнови лъчения, за защита от някои други предполагаеми въздействия върху околната среда на 5G мрежите и свързаната с тях цифровизация, както и за осигуряване на ефективна защита, включително срещу киберпрестъпления, на личните данни, обработвани с тези нови форми на комуникационните технологии.
Решението за регистрация е от правно естество и не предопределя окончателните правни и политически заключения на Комисията относно тази инициатива, както и действията, които възнамерява да предприеме, ако има такива, в случай че инициативата получи необходимата подкрепа.

Тъй като тази ЕГИ отговаря на формалните условия, установени в съответното законодателство, Комисията счита, че тя е правно допустима. На този етап Комисията не е анализирала предложенията по същество.

Регистрацията не означава, че Комисията по някакъв начин потвърждава фактическата вярност на съдържанието на инициативата, за което отговаря единствено групата на организаторите ?.
Всъщност редица твърдения, направени в рамките на тази инициатива, противоречат на съвкупността от научни доказателства, с които разполага Комисията, и на оценките, направени от Международната комисия за защита от нейонизиращите лъчения (ICNIRP), органът, упълномощен от Световната здравна организация да оценява рисковете за здравето.
Съдържанието на инициативата отразява единствено възгледите на групата на организаторите ? и по никакъв начин не може да се смята, че то отразява възгледите на Комисията.

Следващи стъпки3
След регистрацията организаторите могат да започнат процеса за събиране на подписи. Ако в рамките на 1 година европейската гражданска инициатива получи 1 милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко 7 различни държави членки, Комисията ще трябва да разгледа щателно нейното съдържание и да предприеме действия. Комисията може да реши дали да предприеме или не мерки във връзка с искането, като и в двата случая трябва да обоснове решението си.

За повече информация

„Да спрем (((5G))) мрежите — нека останем свързани, но защитени“

5G мрежите и електромагнитните полета

Европейска гражданска инициатива

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside