Начало arrow Новини arrow Как ЕС работи младите хора да имат повече възможности  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
За нас
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му? Искате ли да научите повече за Европейския съюз и да участвате в дискусия за бъдещето му?
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Как ЕС работи младите хора да имат повече възможности Печат
24 август 2021
Младите хора често се сблъскват с трудности в началото на кариерата си. Прочетете какво прави ЕС, за да им помогне в търсенето на работа и реализацията.

Държавите в ЕС имат възможност сами да определят какви мерки биха искали да вземат в подкрепа на младежката заетост и развитието на младите хора. В същото време ЕС е стартирал редица инициативи, които допълват националните мерки и допринасят за една по-социална Европа.
Общите инициативи осигуряват финансиране на програми за заетост и предлагат качествени стажове, получаване на международен опит и възможности за доброволческа дейност.

Младежката безработица в числа
Икономически проблеми лишиха много хора, навлизащи на трудовия пазар, от възможности за започване на истинска кариера. Кризата, започнала през 2008 г., доведе до коефициент на безработица сред хората на възраст до 25 години от близо 25% средно за ЕС в началото на 2013 г., а в Гърция и Испания над половината млади хора бяха без работа тогава.
След 2013 г. стойностите на коефициента започнаха да намаляват и достигнаха 14% през 2019 г. Кризата с коронавируса доведе до ново влошаване на ситуацията и през април 2021 г. коефициентът на младежка безработица в ЕС беше 18,2%, а през май той спадна до 17,3%.

Програми на ЕС за младежка заетост

Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка заетост се концентрират върху млади хора, които нямат работа, не провеждат стаж и не учат. Тук се включват и дългосрочно безработни, както и хора, които не са регистрирани като търсещи работа.

Гаранцията за младежта е ангажимент от всички държави в ЕС да осигурят на всеки човек на възраст под 25 години качествена оферта за работа, продължаване на обучението, осъществяване на практика или на стаж. Това трябва да се случи в рамките на 4 месеца от момента, в който той става безработен или приключва образованието си.

Инициативата за младежка заетост е инструмент за финансиране на програми на държавите по изпълнението на Гаранцията за младежта. Тези програми включват обучение или подпомагане на младите за намиране на първа работа, както и осигуряване на стимули за работодателите. Инициативата е насочена особено към онези региони в ЕС с младежка безработица над 25%.

Инициативата за младежка заетост бе интегрирана в Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) за 2021-2027 г . Страните в ЕС, в които делът на неработещите и неучещите младите хора е над средния, следва да заделят поне 12,5% от средствата по ЕСФ+ за подкрепа на младите.

Качествени стажове
ЕС стартира също така Европейски алианс за професионална подготовка, за да подобри качеството на практическото обучение в Европа и да подкрепи постигането на целите на Гаранцията за младежта.
През юли 2020 г. Европейската комисия обяви промени в програмата за професионална подготовка, като се поставя акцент на стажове в дигиталната и зелената области с цел подпомагане на прехода към климатично неутрална Европа.

Достъп до възможности в чужбина
За да могат младите хора да намерят работа в друга страна, полученото от тях обучение и натрупаните квалификации трябва да могат да бъдат признати извън страната, в която са придобити.
Стартиралият през 1999 г. Процес от Болоня улеснява взаимното признаване на дипломите за висше образование между 48 страни в Европа. През 2018 г. страните в ЕС приеха препоръка за въвеждане до 2025 г. на автоматично признаване на дипломите за висше образование и на квалификациите за гимназиален етап на средното образование.

Съществуват различни инструменти на ЕС, които правят по-лесно сравняването и признаване на квалификации:
- Европейската квалификационна рамка позволява сравняване на придобитите квалификации в различните образователни системи в Европа
- Europass е набор от основни стандартизирани документи, включително шаблон за автобиография, които правят по-разбираемо за работодатели в други страни какви познания и умения имате
- Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение улеснява учещите да получат признаване на своите свързани с работата умения и знания, придобити в различни системи и държави.

Европейският съюз цели да изгради Европейско пространство за образование , за да направи по-лесно за младите хора да получат качествено образование и обучение и да си намерят работа.

1Програмата „Еразъм +“
Водещата програма на ЕС за образование, обучение, младежта и спорта се нарича „Еразъм +“ . Тя стартира през 1987 г. като програма за студентски обмен, но днес обхваща много други области.
„Еразъм +“ дава шанс на студентите да учат в чужбина, осигурява на хората, работещи в сектора на образованието, възможности за преподаване, подкрепя стажовете и младежкия обмен. Организации като училища, университети и младежки асоциации получават финансиране за изграждане на стратегически партньорства със сходни организации в други страни.
Програмата „Еразъм+“ за 2021-2027 г. бе приета от Парламента на 18 май 2021 г. В преговори със Съвета депутатите договориха допълнителни 1,7 млрд. евро, което увеличи общия бюджет на над 28 млрд. евро.
Финансирането е почти двойно по-голямо от това за предишната програма. Приоритетите са социалното приобщаване, участието на хора в неблагоприятно положение, подкрепа за зеления преход и цифровизацията.

Търсене на работа
Европейският портал за търсене на работа EURES стартира платформа, насочена към хората на възраст между 18 и 35 години, под името „Вашата първа EURES работа“. Платформата събира на едно място обяви за свободни позиции от работодатели от всички страни в ЕС, както и от Норвегия и Исландия.

3Възможности за доброволческа дейност
От 2016 г. функционира Европейски корпус за солидарност , който финансира доброволчески проекти, стажове и работни места за млади хора, полагащи грижи за общности и хора из Европа. До септември 2019 г. за участие в такива проекти са се записали над 161 000 млади европейци.
 През 2021 г. Парламентът одобри приоритетите за корпуса за 2021-2027 г. Програмата ще включва възможности за хуманитарна дейност и ще има собствен бюджет за първи път.

Източник: Европейски парламент

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside