Начало arrow Архив на новините arrow Февруари 2009 arrow Европейски фонд за интегриране на граждани на трети страни 2007- 2013 г. - България  
Европейски фонд за интегриране на граждани на трети страни 2007- 2013 г. - България Печат
04 февруари 2009

Комисията прие многогодишната програма към Европейския фонд за интегриране на граждани на трети страни за България за периода 2007—2013 г. в размер на 3,7 милиона евро като вноска от Общността, заедно с първите две годишни програми за 2007 г. и 2008 г.

Заместник-председателят Жак Баро, отговарящ за областта на правосъдие, свобода и сигурност, приветства приемането на първата многогодишна програма за прилагане на Европейския фонд за интегриране. „Със стартирането на многогодишната си програма България демонстрира ангажираност спрямо интеграцията на гражданите на трети страни.“

4.1България избра да акцентира върху четирите стратегически приоритета на фонда:
1. Прилагане на „Общите основни принципи за политика на интеграция на имигрантите в Европейския съюз“;
2. Разработване на индикатори и методологии за оценка с цел оценяване на напредъка, адаптиране на политиките и на мерките и улесняване на координацията на сравнителното обучение;
3. Изграждане на политически капацитет, координация и изграждане на междукултурна компетентност в държавите-членки в рамките на различните нива и служби на управление;
4. Обмен на опит, добри практики и информация относно интеграцията между държавите-членки.

Сред проектите, финансирани по годишните програми за 2007 г. и за 2008 г. в България, фигурират:
• Курсове по езици и гражданска ориентация, както и обучения за придобиване на знания и умения
• Преглед на законодателството в областта на интеграцията
• Изграждане на капацитет на всички равнища на политиката и практиката в областта на интеграцията.
Контекст - Европейският фонд за интегриране на граждани на трети страни е един от четирите финансови инструмента на общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“, с която се насърчава равното поделяне на отговорностите между държавите-членки, възникнали от въвеждането на интегрирано управление на външните граждани и от прилагането на общите политики в областта на убежището и имиграцията.Останалите три фонда са: Фондът за външните граници, Фондът за връщане и Европейският фонд за бежанците.

Европейският фонд за интегриране на граждани от трети страни е израз на динамичен процес на взаимно приспособяване между всички имигранти и жителите на държавите-членки.
По-конкретно той подкрепя усилията на държавите-членки:
• за подпомагане на гражданите на трети страни от различни икономически, културни, религиозни, езикови и етнически среди да изпълнят условията за пребиваване и за улесняване на тяхната интеграция в европейските общества, както и
• за подобряване капацитета на държавите-членки за разработване и прилагане на национални стратегии за интеграция във всички сфери на обществото.
Общият бюджет на този фонд за периода 2007—2013 г. е 825 милиона евро, както следва:
• 93 % разпределени между държавите-членки.Разпределението е солидарно въз основа на броя легално пребиваващи граждани на трети страни;
• 7 % пряко управлявани от Комисията и предназначени за действия на Общността.
Публикувана e поканата за представяне на предложения за действия на Общността за 2008 г. Те могат да включват трансгранични проекти, като изграждане на мрежи, пилотни проекти, кампании за информиране на обществеността, изследвания в областта на интеграцията.

Допълнителна информация 

 Европейски фонд за интегриране на граждани на трети страни

Източник: Представителство на ЕК в България

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside