Начало arrow Новини arrow Годишен доклад за програма „Еразъм+“  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Годишен доклад за програма „Еразъм+“ Печат
21 декември 2020
2
Комисията публикува годишния доклад за 2019 г. за програма „Еразъм+“ , в който се посочва, че програмата е постигнала изцяло своите цели за годината с отлични равнища на изпълнение и ефективно усвояване на средствата.

Общият бюджет за програма „Еразъм +“ се увеличава всяка година. През 2019 г. той бе с размер 3,37 милиарда евро с 547 милиона евро повече от 2018 г., което представлява увеличение с 20%.
С бюджета по програма „Еразъм +“ бяха подпомогнати 940 000 различни образователни опита в чужбина и бяха предоставени средства за около 25 000 проекта и 111 000 организации.
Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: Програма „Еразъм +“ е пример за успех в Европа, доказвайки добавената си стойност в продължение на повече от три десетилетия. Програмата е ефективен начин за справяне с много от обществените предизвикателства, пред които е изправена Европа. В бъдеще ще разполагаме с по-мащабна, по-силна и по-усъвършенствана програма „Еразъм +“, която ще залегне също така в основата на нашите усилия за превръщането в реалност на европейското пространство за образование до 2025 г.

През 2019 г. по програмата бе финансирана мобилността на близо 505 000 студенти и персонал във висшето образование. По нея също така продължи подкрепата за учащите се и за персонала в сферата на професионалното образование и обучение, като през 2019 г. над 192 000 души са прекарали период на учене в чужбина.

През юни 2019 г. започнаха дейността си първите 17 обединения на „европейски университети“ с бюджет в размер на почти 85 милиона евро. С бюджет от 49,3 милиона евро по спортното направление на програмата бяха финансирани 260 проекта.
Комисията публикува и първия доклад за изпълнението на Европейския корпус за солидарност , който започна дейността си през октомври 2018 г. Това е първата програма на ЕС, посветена изцяло на подкрепата на участието на младите хора в дейности за солидарност. През първите 15 месеца от съществуването си по линия на Корпуса бяха подкрепени 3 750 проекта, като на над 27 000 млади хора бе предоставена възможност да участват в индивидуална или екипна доброволческа дейност, стажове или работа.
2
Контекст
„Еразъм +“ и предшестващите я програми са сред най-осезаемите постижения на ЕС. Повече от 30 години те предлагат на младите хора възможности да открият други реалности в Европа, като същевременно продължават образованието си. Програмата продължава да се разширява, достигайки до нови региони и до нова аудитория. В нея могат да участват и държави партньори от целия свят.
На 11 декември държавите членки и ЕП постигнаха политическо споразумение по програма „Еразъм +“ за новия програмен период 2021-2027 г. Новата програма ще бъде не само по-приобщаваща и по-иновативна, но и по-цифровизирана и по-екологична. Тя ще бъде от ключово значение за изграждането на европейското пространство за образование до 2025 г. Програмата ще предостави много нови възможности за учащите се в Европа.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside