Начало arrow Новини arrow REACT-EU: договорена е допълнителна подкрепа от 47,5 милиарда евро  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
REACT-EU: договорена е допълнителна подкрепа от 47,5 милиарда евро Печат
24 ноември 2020
3Институциите на ЕС постигнаха предварително споразумение за мобилизиране на допълнителни ресурси и мерки за смекчаване на непосредствените последици от кризата с COVID-19.

- Допустимите разходи стартират от 1 февруари 2020 г., като продължителността на включените проекти е до края на 2023 г. 
- Участие на гражданското общество, регионални и местни власти 
- Европейският парламент въвежда по-силен фокус върху най-силно засегнатите от кризата


На 18 ноември Европейският парламент и Съветът на ЕС приключиха преговорите за предоставяне на помощ за възстановяване. от кризата във връзка с пандемията и нейните социални последици и за подготовка за зелено, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката на ЕС (REACT-EU).

REACT-EU ще осигури 47,5 милиарда евро през следващите две години. Ресурсите ще бъдат предоставени чрез структурните фондове на ЕС, като 37,5 милиарда евро ще бъдат разпределени за 2021 г. и 10 милиарда евро за 2022 г. Операциите, обхванати от споразумението, следва да бъдат допустими от 1 февруари 2020 г. Също така държавите членки могат да използват тези ресурси до края на 2023 г., по-дълго от първоначалното предложение на Комисията, която беше определила срок от 2022 г.
Ресурсите ще бъдат разпределени в съответствие с принципа за партньорство, включвайки местни и регионални власти, както и органи, представляващи гражданското общество и социалните партньори.

Други въпроси, които бяха договорени:
- 0,35% от ресурсите ще бъдат разпределени за техническа помощ, специално насочена към държавите членки, най-силно засегнати от пандемията, и тези, които биха изпитвали трудности при подготовката на своите програми;
- инвестициите ще бъдат насочени към секторите, най-засегнати от икономическите последици от пандемията;
- предварително финансиране от 11% от допълнителните ресурси ще бъде отпуснато за програми за 2021 г.;
- държавите членки ще могат да разпределят част от допълнителните ресурси за програми от Европейския социален фонд, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD), Инициативата за младежка заетост, както и трансгранични програми (Interreg);
- за най-отдалечените региони ще бъде разпределена сума, съответстваща на финансова помощ от 30 евро на жител;
-  ЕК ще определи разпределението на ресурсите на по-късен етап посредством актове за изпълнение;
- ЕК ще се стреми да одобрява всяка специална оперативна програма или всяко изменение на съществуваща програма в рамките на 15 работни дни;
- финансовата подкрепа от ЕС трябва да стане по-видима - дейностите, свързани с използването на допълнителните ресурси, трябва да съдържат информация за „финансиране като част от отговора на Съюза за пандемията“.

Контекст - REACT-EU е предложение на ЕК за справяне с икономическите последици от пандемията, под формата на изменение на Регламента за общите разпоредби , определящ текущия програмен период на политиката на сближаване. То идва след две по-ранни законодателни предложения, свързани с политиката на сближаване, Инвестиционната инициатива за реакция срещу коронавируса (CRII) и Инициативата за реакция срещу коронавируса плюс (CRII+), които изменят правилата за регионалните разходи, за да улеснят възстановяването. Допълнителните ресурси в REACT-EU ще дойдат от Инструмента за възстановяване на ЕС.

Източник: Европейски парламент
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside