Начало arrow Новини arrow Първи Доклад за стратегическото прогнозиране  
Първи Доклад за стратегическото прогнозиране Печат
17 септември 2020
Европейската комисия прие първия по рода си Доклад за стратегическото прогнозиране, чиято цел е да се определят новите предизвикателства и възможности с цел по-добро насочване на стратегическите решения на Европейския съюз.

Стратегическите прогнози ще послужат за основа на важни инициативи в областта на политиката. Те ще подпомогнат Комисията при разработването на ориентирани към бъдещето политики и законодателство, които отговарят както на настоящите нужди, така и на дългосрочните стремежи на европейските граждани. В доклада от 2020 г. се представя обосновката за използване на прогнозирането при изготвянето на политиките на ЕС и се въвежда всеобхватна концепция за издръжливост на ЕС.
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви: В тези трудни времена политическите лидери трябва да имат широк и насочен към бъдещето поглед. Този доклад показва значението на издръжливостта за постигането на силно и трайно възстановяване. Стремим се да насочваме необходимите преходи по устойчив, справедлив и демократичен начин.

С оглед на амбициозния План за възстановяването на Европа в Доклада за стратегическите прогнози от 2020 г. издръжливостта на ЕС се разглежда в четири измерения: социално и икономическо, геополитическо, екологично и цифрово. За всяко от измеренията в доклада се посочват капацитетът, уязвимите места и възможностите, които кризата с коронавируса разкрива и по отношение на които трябва да се предприемат действия в средносрочен и дългосрочен план.

Стратегическото прогнозиране помага да се подобри разработването на политиките, да се изготвят адаптирани към бъдещето стратегии и да се гарантира, че краткосрочните действия отговарят на дългосрочните цели. Комисията разчита на прогнозирането от много години насам. Сега тя иска да го заложи в основата на всички области на политиката, за да използва стратегическата му стойност.

Широкото интегриране на стратегическото прогнозиране ще бъде постигнато чрез:
- систематично провеждане на дейности по прогнозиране за всички значими инициативи в сферата на политиката;
- публикуване на гледащи към бъдещето годишни доклади за стратегическото прогнозиране, съдържащи анализ на новите тенденции и предизвикателства, който да залегне в изготвянето на политиките и вземането на решения;
-  подкрепа за развиването на капацитет за прогнозиране в администрацията на ЕС и на държавите членки; и
- изграждане на приобщаваща и основана на сътрудничество общност за прогнозиране с европейските и международните институции и партньори.

В Доклада за стратегическото прогнозиране от 2020 г. се предлагат прототипи на информационни табла за издръжливостта, за да се даде начален тласък на обсъжданията между държавите членки и други ключови заинтересовани страни относно най-добрите начини за наблюдение на издръжливостта. Тези обсъждания могат да спомогнат за набелязването и оценяването на силните и слабите страни на равнището на ЕС и на държавите членки с оглед на очертаващите се мегатенденции и очакваните предизвикателства. Това може да помогне да се отговори на следния въпрос: правим ли ЕС по-издръжлив чрез нашите политики и стратегия за възстановяване?
Докладът за стратегическото прогнозиране от 2020 г. и последващите доклади ще бъдат използвани в ежегодните речи за състоянието на Съюза на председателя Фон дер Лайен и в работните програми на Комисията. Те ще допринесат и за предстоящите междуинституционални преговори относно първото по рода си многогодишно програмиране.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside