Начало arrow Новини arrow Коронавирус: закрила на сезонните работници  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Коронавирус: закрила на сезонните работници Печат
22 юли 2020
Европейската комисия представи насоки за гарантиране на закрилата на сезонните работници в ЕС в контекста на пандемията от коронавирус. Тя предостави насоки за националните органи, инспекциите по труда и социалните партньори, за да се гарантират правата, здравето и безопасността на сезонните работници, както и да се гарантира, че сезонните работници са запознати с правата си.

4Трансграничните сезонни работници се ползват с широк набор от права, но поради временния характер на тяхната работа те могат по-лесно да станат жертва на несигурни условия на труд и живот. Пандемията от коронавирус даде повече видимост на тези условия, като в някои случаи доведе до тяхното влошаване. В някои случаи подобни проблеми могат да увеличат риска от клъстери на COVID-19.
Въпреки че Комисията наблюдава правилното прилагане на правилата на Съюза по отношение на сезонните работници, отговорността за правилното им прилагане носят националните органи. Ето защо спешно са необходими подходящи действия.
Насоките обхващат редица аспекти, като:
- правото на сезонните работници да работят в държава - членка на ЕС, независимо от това дали са граждани на ЕС или идват от държава извън ЕС;
- подходящите условия на живот и труд, включително физическото дистанциране и подходящите хигиенни мерки;
- ясното информиране на работниците за техните права;
- недекларирания труд;
- социалното осигуряване.

Действия на национално равнище
В Насоките националните органи и социалните партньори се призовават да подновят усилията си за изпълнение на ролята си да гарантират правилното прилагане и спазване на правилата. Те включват конкретни препоръки и предложения относно дейностите, които трябва да се предприемат на национално равнище или на равнището на ЕС, като например:
- призив към държавите членки да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират достойни условия на труд и живот на сезонните работници;
- призив към държавите членки да повишат осведомеността относно изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, които засягат сезонните работници, като помагат на работодателите да прилагат съответните правни изисквания и да предоставят ясна информация на работниците на език, който разбират;
- призив към държавите членки да предоставят практически насоки на по-малките дружества;
- искане държавите членки да засилят инспекциите на място, за да се гарантира правилното прилагане на правилата за здравословни и безопасни условия на труд за сезонните работници.

За повече информация:

Насоки относно сезонните работници в ЕС в контекста на разпространението на COVID-19 (16 юли 2020 г.)

Насоки относно упражняването на свободното движение на работници по време на епидемичния взрив от COVID-19
(30 март 2020 г.)

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside