Начало arrow Новини arrow Краткосрочни мерки за укрепване готовността на ЕС за епидемични взривове от COVID-19  
Краткосрочни мерки за укрепване готовността на ЕС за епидемични взривове от COVID-19 Печат
22 юли 2020
3Комисията представи незабавни краткосрочни мерки за укрепване на готовността на системите за здравеопазване в ЕС за епидемични взривове от COVID-19.

От самото начало Комисията координира обмена на информация и препоръки по отношение на трансграничните действия и мерки в здравната област. Необходима е непрекъсната бдителност и готовност за бърза реакция от страна на Комисията и на държавите членки, за да се гарантира, че разпространението на вируса може да бъде овладяно, а новите общи ограничения на свободата на движение – избегнати.

Съобщението се съсредоточава върху всички действия, необходими за повишаване на готовността, включително тестване и проследяване на контактите, подобряване на наблюдението на общественото здраве и разширяване на достъпа до медицински мерки за противодействие, като например лични предпазни средства, лекарства и медицински изделия. Действията включват и мерки за осигуряване на капацитет за бързо реагиране в областта на здравното обслужване, нефармацевтични мерки за противодействие, подкрепа за малцинствата и уязвимите лица, както и дейности за намаляване на бремето, свързано със заболяването от сезонен грип.
В съобщението се посочват редица приоритетни действия за националните органи, Комисията и агенциите на ЕС:

- Разширяване на обхвата на тестването, засилване на проследяването на контактите и на надзора от страна на органите в областта на общественото здравеопазване.

- В допълнение ЕК прие Решение за изпълнение за укрепване на оперативната съвместимост на мобилните приложения за проследяване и предупреждаване между държавите членки на ЕС.
Осигуряване на безпроблемно снабдяване с лични предпазни средства, лекарства и медицински изделия чрез механизми като съвместни процедури за възлагане на поръчки при извънредни ситуации и стратегически запаси на ЕС.

- Поддържане на бърз достъп до капацитет за бързо реагиране в областта на общественото здраве, без да се пренебрегват други области на здравеопазването, включително чрез финансова подкрепа за транспортирането на медицински персонал и пациенти между държавите членки и координиране на разполагането на екипи и оборудване за спешна медицинска помощ в държавите, подали искане за това посредством механизма на ЕС за гражданска защита.

- Целеви и локализирани нефармацевтични мерки, основани на научни изследвания и доказателства, както и своевременен обмен на информация относно ефективността на повторно въведените мерки.

- Подкрепа за уязвими групи като възрастните хора, лицата със съпътстващи здравословни проблеми и маргинализираните лица, посредством споделяне на най-добри практики за тестване, грижи и лечение, включително в областта на психичното здраве и психосоциалната подкрепа.

- Намаляване на бремето, свързано със заболяването от сезонен грип, за да се избегне допълнителен натиск върху вече претоварените здравни системи, посредством увеличаване на ваксинационното покритие и други средства, като например осигуряване на допълнителни национални процедури за възлагане на обществени поръчки за противогрипни ваксини.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside