Начало arrow Новини arrow Парламентът настоява за нови източници на бюджетни приходи  
Парламентът настоява за нови източници на бюджетни приходи Печат
22 юли 2020
За да се осигурят средствата за възстановяване от COVID-19 и инвестициите за бъдещето на Европа, Парламентът призовава за нови източници на бюджетни приходи.

Пандемията от коронавируса нанесе тежък удар в Европа, като последните прогнози са, че икономиката на ЕС ще се свие с 8,3% през 2020 г. Европейският съюз и държавите членки вече предприеха изключителни мерки в отговор на кризата. Освен за поправка на непосредствените щети Европа мисли и за изграждането на по-зелена и по-конкурентна икономика, основана на цифровите технологии. Основен инструмент за всичко това е дългосрочният бюджет на ЕС.

Бюджет за изход от кризата

Подготовката на бюджета за 2021-2027 г. започна още през 2018 г. Разразяването на кризата с коронавируса обаче промени много планове и през май 2020 г. Европейската комисия направи ново предложение за бюджета. То дойде, след като Парламентът бе призовал за мащабен финансов пакет за възстановяване на икономиката.
Комисията предложи бюджет в размер на 1,1 трлн. евро и отделен план за възстановяване в размер на 750 млрд. евро, който се състои от безвъзмездни средства и заеми за засегнати от кризата страни и региони. Крайното решение за бюджета ще бъде взето след преговори между Парламента и националните правителства в Съвета.
Средствата за възстановяване ще бъдат осигурени на финансовите пазари, като за целта е необходима промяна на условията на финансиране на бюджета на ЕС. За да може да се увеличи капацитетът на ЕС да взема заеми и да ги погасява, Комисията предлага увеличение на максималния размер средства, които ЕС може да изиска от държавите членки. Парламентът ще се произнесе по това предложение след лятото. Решението изисква единодушие в Съвета и ратификация от всички държави членки.

Нови приходи за финансиране на бюджета

Източниците на приходи в бюджета на ЕС (известни като собствени ресурси) са останали непроменени от десетилетия. Те включват мита върху вноса на стоки, както и национални вноски, основани на приходите от ДДС и брутния национален доход на всяка страна. През годините Парламентът е призовавал многократно за реформиране на системата на собствени ресурси.
Депутатите настояват, че са нужни нови източници на приходи, за да се покрият разходите по погасяване на заемите за възстановяване, да се предотвратят резки намаления на разходите на ЕС и да се гарантира, че тежестта от поетите дългове няма да бъде прехвърлена на бъдещите поколения.
Парламентът предлага множество нови видове приходи, свързани с опазването на околната среда и финансите. Те включват:
- обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък
- облагане на услугите в интернет
- данък върху финансовите транзакции
- приходи от схемата на ЕС за търговия с емисии
- облагане на пластмасовите опаковки, които не се рециклират
- облагане на вноса от страни с по-ниски изисквания за парниковите газове.
Парламентът също така се обявява за премахване на всички отстъпки и корекции при събирането на приходите в бюджета, които облагодетелстват отделни страни.

Европейците искат по-голям бюджет на ЕС
За да влезе в сила дългосрочният бюджет на ЕС, ЕП трябва да даде своето съгласие, което депутатите обвързват с въвеждането на нови източници на приходи. Социологическо изследване от юни 2020 г. показва, че мнозинството (56%) от европейците смятат, че ЕС трябва да има повече финансови средства, за да помогне за преодоляването на ефекта от кризата.

Източник: Европейски парламент
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside