Начало arrow Новини arrow Коронавирус - стратегия на ЕС за ваксините  
Коронавирус - стратегия на ЕС за ваксините Печат
18 юни 2020
3Европейската комисия представи европейска стратегия за ускоряване на разработването, производството и въвеждането на ваксини срещу COVID-19 . В стратегията се предлага съвместен подход на ЕС и се надгражда върху мандата, получен от здравните министри на държавите от Съюза.

Разработването на ваксини е сложен и продължителен процес. Стратегията ще подкрепи усилията за ускоряване на разработването и осигуряването на безопасни и ефективни ваксини в срок от 12 до 18 месеца, ако не и по-рано. За успех в това сложно начинание се изисква успоредното провеждане на клинични изпитвания и инвестиране в капацитет за производство на милиони и дори милиарди дози от една ефикасна ваксина. ЕК е мобилизирана в пълна степен в подкрепа на усилията на разработчиците на ваксини.
Това е не европейско, а световно предизвикателство. Европейският съюз няма да бъде в безопасност, докато целият свят не получи достъп до ваксина, и поради тази причина ЕС и държавите от него имат както отговорност, така и интерес да създадат универсално достъпна ваксина.
Вече бе направена важна стъпка към съвместни действия между държавите от ЕС чрез създаването на приобщаващ Алианс за ваксини от Франция, Германия, Италия и Нидерландия. Стратегията на ЕС за ваксините ще се основава на съвместен подход.

Стратегията има следните цели:
- Гарантиране на качеството, безопасността и ефикасността на ваксините.
- Осигуряване на бърз достъп до ваксини за държавите от ЕС и техните граждани, като същевременно се полагат усилия за солидарност в световен мащаб.
- Осигуряване на равен достъп до ваксина на достъпна цена възможно най-рано.

Стратегията на ЕС се основава на два стълба:
- Осигуряване на производството на ваксини в ЕС и достатъчен запас за неговите държави членки чрез предварителни споразумения за закупуване с производителите на ваксини чрез Инструмента за спешна подкрепа. Допълнително финансиране и други форми на подкрепа могат да бъдат предоставени в допълнение към тези споразумения.
- Адаптиране на регулаторната рамка на ЕС към извънредните обстоятелства в момента и използване на съществуващата регулаторна гъвкавост, за да се ускори разработването, разрешаването и наличността на ваксини при спазване на стандартите за качество, безопасност и ефикасност на ваксините.

За да се подкрепят дружествата при бързото разработване и производство на ваксина, ЕК ще сключи споразумения с отделни производители на ваксини от името на държавите членки. В замяна на правото да закупи определен брой ваксини в даден срок, ЕК ще финансира част от първоначалните разходи на производителите на ваксини. Това ще стане под формата на предварителни споразумения за закупуване. Предоставеното финансиране ще се смята за авансово плащане за ваксините, които в действителност ще бъдат закупени от държавите от ЕС.
Средствата ще бъдат осигурени чрез Инструмента за спешна подкрепа, чийто бюджет е 2,7 милиарда евро. Допълнителна подкрепа ще бъде предоставена чрез заеми от Европейската инвестиционна банка.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside