Начало arrow Новини arrow Препоръки за координирани действия в контекста на пандемията от коронавирус  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Препоръки за координирани действия в контекста на пандемията от коронавирус Печат
28 май 2020
6
На 20 май Комисията предложи специфични за всяка държава препоръки, съдържащи насоки за икономическите политики на всички държави - членки на ЕС, в контекста на пандемията от коронавирус. Те са съсредоточени върху най-неотложните предизвикателства, породени от пандемията, и върху възобновяването на устойчивия растеж.

Структурата на препоръките се основава на две цели:
1. в краткосрочен план - смекчаване на сериозните отрицателни социално-икономически последици от пандемията от коронавирус;
2. в краткосрочен до средносрочен план - постигане на устойчив и приобщаващ растеж, който улеснява зеления преход и цифровата трансформация.

Пакет от документи за европейския семестър с нов фокус
В годишната стратегия за устойчив растеж е представена стратегията на ЕК за растеж въз основа на насърчаването на конкурентоспособна устойчивост за изграждането на икономика, която работи в интерес на хората и на планетата. Предвид разпространението на кризата, свързана с коронавируса, това продължава да е от изключително значение. Препоръките обхващат четирите измерения на конкурентоспособната устойчивост - стабилност, справедливост, екологична устойчивост и конкурентоспособност - и поставят също така специален акцент върху здравето. Освен това те отразяват ангажимента на ЕК за включване на целите за устойчиво развитие на ООН в европейския семестър, тъй като предлагат интегрирана рамка, обхващаща въпроси, свързани с общественото здраве, социалната сфера, околната среда и икономиката.
Препоръките обхващат области като инвестирането в общественото здравеопазване и устойчивостта на здравния сектор, запазването на заетостта чрез подпомагане на доходите на засегнатите работници, инвестирането в хора и умения, подпомагането на корпоративния сектор (по-специално малките и средните предприятия) и предприемането на действия срещу агресивното данъчно планиране и изпирането на пари. Възстановяването и инвестициите трябва да вървят ръка за ръка, като дават нов облик на икономиката на ЕС, изправена пред зеления и цифровия преход.
Тази година специфичните за всяка държава препоръки се отнасят до качеството, като се отклоняват от бюджетните задължения, които обичайно се прилагат. Те отразяват активирането на общата клауза за дерогация, като се препоръчва държавите членки да предприемат всички необходими мерки за ефективно справяне с пандемията, да поддържат икономиката и да подкрепят последващото възстановяване.
 
Мониторинг на промените във фискалната област
Комисията прие също така доклади по член 126, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС за всички държави членки, с изключение на Румъния, по отношение на която вече се прилагат корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж.

Допълнителна информация
Европейски семестър — пролетен пакет за 2020 г.: въпроси и отговори

Специфични за всяка държава препоръки

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside