Начало arrow Новини arrow Коронавирус - още 122 милиона евро за научни изследвания и иновации  
Коронавирус - още 122 милиона евро за научни изследвания и иновации Печат
28 май 2020
3
Европейската комисия мобилизира още 122 милиона евро по линия на програмата си за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ , в подкрепа на спешно необходимите научни изследвания във връзка с коронавируса.
 
Новата покана за изразяване на интерес е част от финансовия ангажимент на Комисията в размер на 1,4 милиарда евро за финансиране на инициативата „Глобални действия срещу коронавируса“, стартирана от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен на 4 май 2020 г.

Тази нова покана е най-новото допълнение към редица финансирани от ЕС действия в областта на научните изследвания и иновациите за борба с коронавируса. Тя допълва предходните действия за разработване на диагностика, лечение и ваксини посредством повишаване на капацитета за производство и внедряване на леснодостъпни решения с цел бързо удовлетворяване на належащите нужди. Тя също така ще допринесе за по-доброто разбиране на поведенческите и социално-икономическите отражения на епидемията.

Проектите, финансирани по настоящата покана, следва да са насочени към преориентиране на производствата с цел бързо производство на жизненоважни медицински материали и оборудване, необходими за изпитване, лечение и превенция, както и към разработване на медицински технологии и цифрови инструменти за подобряване на откриването, наблюдението и грижите за пациентите. Новите научни изследвания ще разглеждат големи групи от пациенти (кохорти) на цялата територия на Европа, а по-доброто разбиране на поведенческите и социално-икономическите отражения на епидемията от коронавирус би могло да спомогне за подобряване на стратегиите за лечение и превенция.
Крайният срок за представяне на предложения е 11 юни 2020 г., тъй като основна цел на поканата е бързото постигане на резултати. Европа и светът като цяло спешно се нуждаят от новаторски решения за овладяване и смекчаване разпространението на вируса, както и от по-добри грижи за пациентите, преболедувалите, уязвимите групи, здравния персонал на първа линия и съответните общности. Поради това Комисията цели да създаде условия за възможно най-бързо започване на научноизследователската работа чрез по-кратки срокове за изготвяне и оценяване на заявленията за изразяване на интерес.

В съответствие с принципите на инициативата „Глобални действия срещу коронавируса“, новооткритите решения трябва да са достъпни и достижими за всички. За целта в споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от тази нова покана, Комисията ще включи клаузи за бърз обмен на данни, за да гарантира, че констатациите и резултатите могат да бъдат използвани незабавно.

За повече информация

Специална покана за изразяване на интерес по линия на „Хоризонт 2020“

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside