Начало arrow Новини arrow Годишник на Евростат за регионите - издание за 2019 г.  
Годишник на Евростат за регионите - издание за 2019 г. Печат
19 декември 2019
Изданието е налично само на английски език.6

Статистическата информация е важен инструмент за разбиране и количествено определяне на въздействието на политическите решения на конкретна територия или регион. Годишникът на Евростат 2019 дава подробна картина, свързана с широк спектър от статистически теми в регионите на държавите-членки на ЕС, както и в регионите на ЕАСТ и страните кандидатки.

Всяка глава представя статистическа информация в карти, таблици, фигури и инфографика, придружена от описателен анализ, подчертаващ основните констатации. Представени са регионални показатели за следните 12 предмета:
- политики на ЕС за региони и градове;
- население;
- здравеопазване;
- образование и обучение,
- пазар на труда,
- икономика,
- структурна статистика на бизнеса;
- изследвания и иновации;
- цифрова икономика и общество;
- туризъм;
- транспорт и др.;
- селско стопанство.
Освен това в изданието са включени две специални глави: фокус върху европейските градове и фокус върху регионалното социално-икономическо развитие след световната финансова и икономическа криза.

Източник: Евростат

6


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside