Начало arrow Новини arrow Нова информационна система за гражданите и бизнеса  
Нова информационна система за гражданите и бизнеса Печат
19 декември 2019
4
Мониторстат ще следи индикаторите за изпълнение на всички стратегически документи и ще съдържа данни за европейските проекти от кандидатстването до контрола.

За първи път с няколко клика гражданите, бизнесът и изпълнителната власт ще могат да следят как се изпълняват стратегическите документи на национално, регионално и европейско ниво. Те ще  виждат таблата с индикатори за изпълнение на всички документи, важни за хората и за постигането на Целите за устойчиво развитие до 2030 г., които България си поставя.
Това става възможно чрез новата Информационна система Мониторстат, която Националният статистически институт активира на 18 декември, на адрес:  http://monitorstat.nsi.bg/

Системата стъпва върху базата данни от изследвания на НСИ и други органи на статистиката. Тя има два модула - за стратегически документи и за европейските програми и проекти.
Системата улеснява контрола от страна на гражданското общество върху изпълнението на стратегическите документи в сфери като здравеопазване, трудова заетост, демографска политика, регионално развитие и т.н. Тя е още една крачка напред към прозрачност и публичност на работата на държавните институции.
Вторият модул на Мониторстат ще бъде интегриран с информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020, и ще даде възможност да се следят и европейските програми и проекти. Ще съдържа информация за проектите по оперативните програми и текущото им изпълнение, както и за развитието им с цел осъществяване на контрол в рамките на 3 до 5 години в зависимост от условията на самите програми.
Системата ще улеснява както бизнеса и неправителствените организации, кандидатстващи за финансиране по европейски програми, така и държавната администрация.

Фирмите ще спестят време и пари, тъй като при интеграцията с ИСУН отпада задължението на кандидатите за проекти по оперативните програми да подават в НСИ заявления и да получават удостоверения за код на икономическа дейност (КИД) и заверка на годишните си отчети.
Удостоверенията и заверките ще се издават автоматично и ще се получават служебно от оценителните комисии и Управляващите органи на ОП. Държавната администрация, чиято работа е свързана с европроектите, ще се освободи от още един хартиен документ.
Мониторстат е разработена по проект „Изграждане на статистическа база и информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Изразходваните средства са 548 380 лв., като общата планирана стойност на проекта е 750 979 лева.
Системата е централизирана, уеб базирана и двуезична - на български и английски език.

Източник: Национален статистически институт
 
4
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside