Начало arrow Новини arrow Състоянието на здравеопазването в Европейския съюз  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Състоянието на здравеопазването в Европейския съюз Печат
19 декември 2019
3Европейската комисия публикува доклади, в които се представят профилите на здравните системи в 30 държави. 
Здравните профили на държавите се съпровождат от придружаващ доклад, в който се отбелязват някои от най-значимите тенденции в трансформацията на системите на здравеопазването им и се правят основни заключения от профилите.

Основни констатации
В здравните профили на държавите задълбочено се анализират здравните им системи и тяхната ефективност, достъпност и устойчивост, здравето на населението и важните рискови фактори. Те отразяват отчетливо общите цели в различните държави членки и разкриват потенциалните области, в които Комисията може да насърчи взаимното обучение и обмена на добри практики.
В придружаващия доклад се посочват някои от най-силно изразените тенденции в трансформацията на нашите здравни системи:
- Една от сериозните заплахи за общественото здраве в цяла Европа са колебанията относно ваксинацията. На тази заплаха може да се противодейства чрез повишаване на здравната грамотност, борба с дезинформацията и активно ангажиране на здравните работници.
- В резултат на цифровата трансформация на насърчаването на здравето и профилактиката на заболяванията може да има печеливши и губещи. Възможно е да се окаже, че хората, за които мобилните и другите цифрови средства биха принесли най-голяма полза, нямат лесен достъп до такива средства.
- В ЕС достъпът до здравни грижи все още не е равномерен. Когато този достъп и съществуващите пред него бариери се подлагат на оценка, трябва да се имат предвид както клиничните нужди, така и социално-икономическите характеристики на пациентите.
3- Голям потенциал за повишаване на устойчивостта на здравните системи се крие в иновациите по отношение на необходимия набор от умения на здравните работници. В целия ЕС се наблюдават обещаващи примери за преразпределяне на задачи между здравните работници, що се отнася по-специално до засилването на ролята на медицинските сестри и фармацевтите.
- Държавите членки могат да си сътрудничат и в областта на продуктовия жизнен цикъл на лекарствата, за да се осигуряват безопасни, ефективни и достъпни терапии, като тук се включва всичко — от рационалното изразходване на средства до отговорното предписване.

Контекст -  През 2016 г. Европейската комисия даде начало на цикъла „Състояние на здравеопазването в ЕС“ - инициатива за посредничество при обмен на познания, за да подпомогне държавите от ЕС при подобряването на здравето на техните граждани и ефективността на здравните им системи. Лицата, които разработват здравната политика, изтъкват като основна пречка липсата на цялостен анализ и идеи, съобразени с конкретната ситуация. Докладите, които се изготвят в рамките на тази инициатива, спомагат да се преодолее тази пречка. Те се използват широко от националните органи.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside