Начало arrow Събития arrow Информационен ден в Габрово  
Информационен ден в Габрово Печат
25 ноември 2019
5На 15.11.2019 г. в Технически университет-Габрово се проведе информационен ден по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от ОПНОИР, процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. 

На събитието присъстваха представители на МОН, Управляващия орган на ОПНОИР, партньорите по проекта и медии.
 
Основните дейности и постигнатият напредък по проекта бяха представени от доц. Илия Железаров, Зам. Ректор по научноизследователска работа в ТУ - Габрово и водещ координатор на проекта. В рамките на проекта са предвидени 8 дейности, чрез които ще се постигне основната му цел, а именно: изграждане на устойчиво функциониращ национален център по компетентност, в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес са в ефективно и динамично взаимодействие.

5Проектът предвижда като първи етап реконструкция и модернизиране на сгради или части от тях в ТУ — Габрово, ТУ — София, филиал — Пловдив, СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт по роботика при БАН. На този етап са сключени договори на обща стойност 3 815 621,27 лв. без ДДС, от който са изплатени 701,381,63 лв. без ДДС.  
Едновременно с реконструкцията на сградите на партньорите по проекта усилията са насочени и към закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване, специализиран софтуер, инструментариум и обзавеждане, което да спомогне за обособяването и функционирането им в лаборатории, обучителни зали и работни помещения. На този етап има сключени договори за доставка на оборудване на обща стойност 2,713? млн. лева без ДДС. Част от договореното оборудване е доставено. 

5В рамките на информационния ден беше подчертан и факта, че е открита първата лаборатория за  изследване на подводни шумове, сигнали и вибрации на морски съдове и съоръжения, която е част от лабораторен комплекс „Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол“.  

Доставеното оборудване позволява да се провеждат научни и изследвания и вече са публикувани 3 статии за получените резултати в авторитетни научни издания. Научните изследвания се реализират от 10 новоназначени изследователи и 31 върхови специалисти. 

В рамките на информационния ден участниците проведоха дискусия и уточниха бъдещите  научни дейности с оглед постигането на заложените цели на проекта. 
 
Източник: Технически университет - Габрово

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside