Начало arrow Новини arrow „Еразъм+“ за 2020 г. - над 3 милиарда евро за обучение на младежи  
„Еразъм+“ за 2020 г. - над 3 милиарда евро за обучение на младежи Печат
25 ноември 2019
1Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения по програмата „Еразъм+“ за 2020 г.

2020 година е последната от текущата програма на Европейския съюз за мобилност и сътрудничество в сферите на образованието, обучението, младежта и спорта. Очакваният бюджет от над 3 милиарда евро, който е с 12% по-голям в сравнение с 2019 г., ще предостави още повече възможности на младите европейци за образование, обучение или придобиване на професионален опит в чужбина. В рамките на поканата за представяне на предложения за 2020 г. Комисията ще стартира втори пилотен проект за европейските университети . Освен това ЕС си е поставил за цел да създаде 35 000 възможности за участие в програмата на учащи се и работещи от Африка като част от Алианса между Африка и Европа за устойчиви инвестиции и работни места.

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областите на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по тази покана за представяне на предложения. Освен това за финансиране могат да кандидатстват групи от млади хора, които работят с младежи, но не са официално създадени като младежки организации. Освен поканата за представяне на предложения Комисията публикува и ръководството за програмата „Еразъм+“ на всички официални езици на ЕС. Ръководството подробно запознава кандидатите с всички възможности за висше образование, професионално образование и обучение, училищно образование и образование за възрастни, младежки дейности и спорт по линия на програмата „Еразъм+“ през 2020 г.

Европейски университети - Първите 17 европейски университета бяха избрани през юни 2019 г. Предстои те да започнат своите дейности. Обявената втора покана за представяне на предложения е изготвена въз основа на тази първа тестова фаза.

Образование, професионално обучение и обучение за възрастни - За трета година ще се провеждат партньорствата за училищен обмен - действие по линия на „Еразъм+“, чрез което на европейските училища се предлагат възможности за обмен на ученици и учители. През изминалите две години в партньорствата са взели участие над 15 000 училища. През 2020 г. още 9 000 училища ще могат да участват.
В сферата на професионалното образование и обучение инвестициите са съсредоточени в инициативата „ЕразъмПро“, която предлага на учащи се и чираци възможността да прекарат между три месеца и една година в чужбина, за да подобрят своите професионални и езикови умения. От стартирането през 2018 г. „ЕразъмПро“ подпомага над 12 000 учащи се годишно. Също така ще бъде предоставено подпомагане за създаването на пилотни транснационални центрове за високи постижения в сферата на професионалното образование и обучение, които ще бъдат интегрирани в стратегиите за местно и регионално развитие. Центровете ще работят в тясно сътрудничество с други сектори на образованието и обучението, с научноизследователската общност и с бизнеса във връзка с изготвянето на висококачествени учебни програми, съсредоточени върху секторните умения.
По отношение на обучението за възрастни ще бъде предоставена финансова помощ за създаването или укрепването на регионални или национални мрежи от доставчици на услуги за обучение за възрастни, за да могат тези мрежи да предложат повече качествени проекти за следващата програма „Еразъм“.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside