Начало arrow Новини arrow Комисията отбеляза 30-та годишнина на дейностите „Жан Моне“  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Комисията отбеляза 30-та годишнина на дейностите „Жан Моне“ Печат
21 юни 2019
3
Дейностите „Жан Моне“ са част от програмата „Еразъм +“. Задачата им е да насърчават високите постижения в университетската европеистика и да свързват преподаватели, изследователи и създатели на политики от цял свят. Между 1989 г. и 2019 г. в рамките на дейностите „Жан Моне“ подкрепа за провеждане на курсове по европеистика като част от учебния процес са получили над 1000 университета от близо 100 страни. Всяка година в тях се записват общо 300 000 студенти.
Всяка година по линия на дейностите „Жан Моне“ се финансират над 250 нови мерки, в които участват около 9000 университетски преподаватели, заедно с много други заинтересовани страни и институции. Досега са подкрепени над 5000 действия.
От старта си през 1989 г. инициативата е довела до хиляди научни публикации в сферата на европеистиката, обхващащи множество дисциплини и области на политиката, сред които европейско право, история на европейската интеграция, иновации, заетост, отбрана, миграция, здравеопазване, енергетика, транспорт и действия в областта на климата. Голямата част от тези висококачествени научни разработки са публикувани в престижни списания или представени на определящи за политиките и обществения дебат форуми, които оказват подкрепа за по-добро изготвяне на политики на национално и европейско равнище, а оттам и за промяна в живота на хората и повече възможности.
Дейностите „Жан Моне“ вече имат действително глобален обхват: през 2018 г. 60 % от общо 1300 кандидатури за безвъзмездни средства са били от държави извън ЕС.
В предложението на Комисията за бъдещата програма „Еразъм“ (2021-2027 г.) се предвижда дейностите „Жан Моне“ да обхванат и други части от образователния сектор, а именно училищата, с цел да се повиши осведомеността на младите хора за Европейския съюз.

3Контекст
Наречени на Жан Моне (1888—1979 г.), един от основателите на Европейския съюз, дейностите са част от „Еразъм+“, европейската програма в подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта. Достъп до тях имат учените от всяко едно официално признато висше учебно заведение в света. Това спомага в страни, където Европейският съюз е слабо познат, да се преподава повече за него и да се изследват европейски въпроси.

Бенефициерите на безвъзмездни средства по дейностите „Жан Моне“ имат пълна академична свобода и задачата да изготвят независими и научно издържани разработки.

В рамките на дейностите подкрепа получават и няколко специално набелязани институции от Европа с цел да продължат високите си постижения в научноизследователската работа на европейска тематика.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside