Начало arrow Новини arrow Фондът за рисков капитал предоставя 47.1 млн. лева публични средства за управление  
Фондът за рисков капитал предоставя 47.1 млн. лева публични средства за управление Печат
30 май 2019
4-1В рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) планираната подкрепа за малки, средни и големи предприятия чрез финансови инструменти е в размер на 235 млн. евро, което представлява 1/5 от общия бюджет на оперативната програма.

4-2Подкрепата чрез финансови инструменти по ОПИК се осъществява в допълнение на планираните операции за безвъзмездна финансова помощ посредством Фонд на фондовете (ФнФ).
На 29 май 2019 г., Фонд на фондовете подписа договор с избрания финансов посредник за изпълнение на Фонд за рисков капитал, който ще предоставя публични средства за управление в размер на 47.1 милиона лева от ОПИК, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. С това се поставя началото на изпълнението на инструмента Фонд за рисков капитал, финансиран по ОПИК. Общият бюджет на финансиране е 67 млн. лв., в който освен средствата от ОПИК са предвидени и средства от частно съфинансиране и ще бъде управляван от „Морнингсайд Хил“. Средствата са предназначени за дялови и квази-дялови инвестиции във високотехнологични, иновативни малки и средни предприятия (МСП) в ранен етап на развитие.
На 20 февруари 2019 г., ФнФ излезе с решение относно избора на финансов посредник за управлението на Фонд за рисков капитал. Избраният за победител в процедурата е „Обединение Морнингсайд Хил“ ДЗЗД.

Избраният фонд мениджър се ангажира да осигури и частно съфинансиране, възлизащо на минимум 30% от общия размер на инвестициите, като се очаква сумата, която ще достигне до компаниите да е 67 милиона лева. Размерът на вложените ресурси във всяка компания ще бъде в диапазон от 1,5 до 7 милиона лева.

Целта на новия Фонд за рисков капитал е да подкрепи МСП през първите години след учредяването им, тъй като в този период значителна част от създадените вече предприятия срещат затруднения да продължат дейността си, поради липса на финансови ресурси и ефективна структура на управление. Освен с финансиране, фонд мениджърът ще оказва и стратегическа подкрепа за достъп до нови пазари и експертиза, чрез подобрение на корпоративното управление и цялостния капацитет.

Очаква се Фонд мениджърът да стартира работата си на пазара през лятото на тази година.

Източник: www.eufunds.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside