Начало arrow Новини arrow Годишни оценки на реформите в Западните Балкани и Турция  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Годишни оценки на реформите в Западните Балкани и Турция Печат
30 май 2019
2Комисията прие годишната си оценка на изпълнението на реформите от партньорите в Западните Балкани и Турция заедно с препоръки към тези страни за следващите стъпки.

Западни Балкани - Твърдата и надеждна перспектива за членство в ЕС за Западните Балкани продължава да бъде от съществено значение за извършването на промени, насърчаването на помирението, утвърждаването на стабилността в региона и популяризирането на ценностите, нормите и стандартите на ЕС. Стратегията на Комисията за Западните Балкани от февруари 2018 г. поднови ангажимента на ЕС и неговите държави членки и даде нов тласък на региона. През изминалата година държавите партньори постигнаха конкретен напредък и показаха, че са ангажирани с европейската перспектива, макар цялостното осъществяване на реформите в отделните страни да е на различно ниво.

Албания и Северна Македония използваха предоставената възможност и осъществиха реформи, особено в областите, определени като ключови от Съвета през юни 2018 г. С оглед на постигнатия значителен напредък и на изпълнените условия Комисията препоръча на Съвета да започне преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония.
Комисията публикува и становището си относно кандидатурата на Босна и Херцеговина за членство в Европейския съюз. Становището е придружено от аналитичен доклад, в който за първи път се прави преглед на ситуацията в страната спрямо всички стандарти, приложими за държавите - членки на ЕС. Комисията е на мнение, че преговорите за присъединяване с Босна и Херцеговина следва да започнат, след като страната достигне необходимата степен на съответствие с критериите за членство, и особено с политическите критерии, изискващи стабилност на институциите, които гарантират по-специално демокрацията и спазването на върховенството на закона.
Босна и Херцеговина ще трябва да подобри из основи своята законодателна и институционална рамка, за да изпълни редица подробни приоритети в сферата на демокрацията, върховенството на закона, основните права и реформата на публичната администрация. Становището, което представлява пътна карта за всеобхватни реформи в тези ключови области, е крайъгълен камък в отношенията между ЕС и Босна и Херцеговина, давайки нов тласък на страната в процеса на интеграция в ЕС.

Турция - Турция е ключов партньор за ЕС и страна кандидатка. Диалогът и сътрудничеството в основни области от общ интерес, включително на най-високо равнище, се запазиха, по-специално чрез ефективно сътрудничество по въпросите на миграцията и оказване на подкрепа за бежанците. При все това Турция продължи да се отдалечава от Европейския съюз в резултат на сериозни крачки назад в областите на върховенството на закона и основните права и отслабване на ефективния контрол и баланс в политическата система с влизането в сила на изменението на конституцията. През юни 2018 г. Съветът единодушно отбеляза, че преговорите за присъединяването на Турция са в застой и не може да се обмисля отварянето или затварянето на други глави. Основните факти, довели до тази оценка, продължават да са налице.

Следващи стъпки
Сега предстои Съветът да разгледа препоръките на Комисията и да вземе решения относно предстоящите действия.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside