Начало arrow Архив на новините arrow Ноември 2008 arrow Комисар Кунева обяви създаването на нова европейска магистърска степен по въпросите на потребителите  
Комисар Кунева обяви създаването на нова европейска магистърска степен по въпросите на потребителите Печат
27 ноември 2008

Komisar KunevaНа 19 ноември европейският комисар по защита на потребителите Меглена Кунева обяви официално създаването на първата европейска магистърска степен по въпросите на потребителите. Магистратурата представлява подкрепяна от ЕС магистърска програма, която ще се предлага за изучаване в 13 европейски града в 9 държави-членки: Германия, Франция, Испания, Белгия, Дания, Нидерландия, Полша, Румъния и Обединеното кралство.

Целта, която се преследва, е да се въведе обучение по въпросите на потребителите, така че на пазара на труда да се появят обучени професионалисти, посредством които да се осъществи напредък по отношение на проблемите на потребителите в бизнеса, при вземането на решения и в рамките на самите потребителски организации.  В тази област все още не съществува европейска професионална квалификация и новата университетска магистърска степен цели да бъде запълнена тази празнина.  Учебната програма ще включва законодателството за защита на потребителите, анализ на поведението и психологията на потребителите, икономикс, маркетинг, ориентирани към потребителите технологии и / или устойчиво потребление.Бизнес отрасли, правителства и организации на потребителите вече са заявили интереса си за наемане на работа на така обучените професионалисти. Европейската комисия оказа помощ за създаването на тези курсове и ги подкрепя финансово.
Давайки началото на програмата в Университета на Горен Елзас в Колмар (Франция), комисар Кунева заяви:  „С оглед на настоящи явления като финансовата нестабилност и покачването на цените въобще няма да е пресилено да подчертаем важността на защитата и утвърждаването на правата и интересите на потребителите.  Ето защо особено удоволствие ми доставя фактът, че предоставянето на права на потребителите вече е неотменна част от университетското образование в Европа.“

Komisar KunevaЗащо е необходима европейска магистратура по въпросите на потребителите?
Нараства важността на правата и благосъстоянието на потребителите, особено в настоящата икономическа обстановка, в която ежедневно вземането на информирани решения е от първостепенно значения за потребителите.  Потребителите имат нужда от лесен достъп до ясна информация и професионални съвети, за да бъдат в състояние да пазаруват с увереност, както на националния пазар, така и на трансграничните пазари.
Освен това, въпреки значителния интерес, проявяван от работодателите за назначаване на специалисти в отговор на тази необходимост, досега в Европа не съществуваха европейски следдипломни курсове, посветени конкретно на въпросите на потребителите.  Новата инициатива, която събира университети от целия ЕС, цели да отговори на нуждите на потребителите и работодателите, като създаде нов вид специализиран следдипломен курс, в който са съчетани достиженията на редица традиционни дисциплини (от право до маркетинг и психология), а в центъра на заниманията са общоевропейски потребителски теми.

Кои са университетите?
Програмите за магистърска степен ще се преподават в 13 града в 9 държави-членки.  Тези университети са разделени на три консорциума, като фокусът на всеки един от трите е насочен към различни предмети (* указва университета-координатор):

Група 1:  Предметите включват маркетинг / мениджмънт, ориентирани към потребителите технологии; устойчиво потребление; храни и хранене; изследвания относно потребителите; развитие на веригата на доставки.

*Технически университет — Мюнхен (Германия);
Университета в Аархус (Дания);
Университета във Вагенинген (Нидерландия);
Университет за науки за живота — Варшава (Полша).

Група 2: Предметите включват поведение на потребителите; правни въпроси; отношения между предприятията и потребителите.

*Университета на Горен Елзас в Мюлуз (Франция);
Католически институт за висше търговско образование (ICHEC) — Брюксел (Белгия);
Академия за икономически науки — Букурещ (Румъния);
Икономически университет „Карол Адамйецки“ — Катовице (Полша).

Група 3: Предметите включват икономикс, маркетинг, право и психология.

*Барселонски университет (Испания);
Университета в Монпелие (Франция);
Болонски университет (Италия);
Университета в Западна Тимишоара (Румъния);
Университета „Брунел“ (Обединено кралство).

Кога стартират курсовете и как се подават заявления от студентите?
Новите магистърски курсове ще започнат през есента на 2009 г. (т.е. академичната 2009 / 2010 година). Студентите могат да подават заявления за тези курсове директно чрез въпросните университети, както при всички останали курсове.

Какво ще бъде преподавано по програмите?
Съдържанието на учебните програми се различава между университетите, но сред общите области на обучение са:  правни въпроси на защитата на потребителите, анализ на поведението и психологията на потребителите, икономикс, маркетинг, ориентирани към потребителите технологии и / или устойчиво потребление.За завършване на магистърския курс ще са необходими до две години и от студентите ще се изисква да прекарат част от тях в университет партньор от друга страна от ЕС.  Взаимното признаване на степента в целия ЕС ще бъде уредено преди началото на курсовете.

Къде могат да намерят работа дипломиралите се магистри?
Предишни проучвания сочат, че интерес към назначаването на обучени експерти по въпросите на потребителите проявяват големи компании, национални правителства и асоциации на потребители.  Допълнителни възможности вероятно съществуват в малките и средни предприятия (МСП) в цяла Европа.

Каква е помощта от ЕС?
Всеки от 13-те университета ще получи финансиране от ЕС в размер на 50 000 ЕUR годишно в продължение на три години за подготовка и провеждане на курсовете.ЕС ще осигури също средства за 260 студентски стипендии, като никоя от тях не може да надхвърля 3 000 ЕUR, а общата сума ще възлиза на 780 000 ЕUR.

Допълнителна информация

 Интернет-страница на Европейската комисия за обучение на потребителите 

  Източник: Представителство на ЕК в България

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside