Начало arrow Новини arrow Огромна част от европейците са загрижени за загубата на биологично разнообразие  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Огромна част от европейците са загрижени за загубата на биологично разнообразие Печат
14 май 2019
3Според резултатите от ново проучване европейците са все по-загрижени за състоянието на природата. Сред интервюираните над 27 000 граждани огромното мнозинство от 96% смята, че носим отговорност за опазването на природата и че това е от съществено значение също за борбата срещу изменението на климата.

Проучването на Евробарометър показва, че като цяло хората са все по-осведомени за значението на биологичното разнообразие, неговата роля, заплахите, пред които е изправено, и мерките за опазването му. Мнението на гражданите е в съзвучие със стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., чиято цел е да спре загубата на биологично разнообразие и екосистемни услуги, както и с целите на директивите на ЕС за птиците и местообитанията, които са в основата на политиката на ЕС за опазване на природата. Резултатите от проучването на Евробарометър се обявяват преди Междуправителствената научно-политическа платформа относно биоразнообразието и предлаганите от екосистемите услуги (IPBES) да даде гласност по-късно днес на първата глобална оценка на състоянието на природата и ролята на човешкото общество в нея.
Ето някои от основните елементи на новото проучване на Евробарометър за биологичното разнообразие:
Все повече хора са наясно с понятието „биологично разнообразие“ – над 70% от европейците заявяват, че са чували за него.

Като най-големи заплахи за биологичното разнообразие се възприемат замърсяването на въздуха, почвата и водите, причинените от човека бедствия и изменението на климата. Повече са и участниците в проучването, които са съгласни, макар и не изцяло, че интензивното земеделие, интензивното горско стопанство и свръхуловът са сред най-съществените заплахи за биологичното разнообразие.

В сравнение с 2015 г., когато бе проведено последното проучване на Евробарометър за биоразнообразието, днес гражданите много по-добре разбират какво значение има биологичното разнообразие за техния живот. Голяма част от тях смятат, че носим отговорност за полагането на грижи за природата (96%) и че тези грижи са от решаващо значение за борбата срещу изменението на климата (95%).
Повечето европейци не са склонни да приемат, че цената на икономическото развитие е нанасянето на щети или унищожаването на природата в защитените зони. Поне две трети от отговорилите считат, че защитените природни зони като „Натура 2000“ са изключително важни за опазването на застрашени от изчезване животни и растения (71%), за предотвратяване на унищожаването на ценни сухоземни и морски зони (68%) и за съхраняването на природата във връзка с осигуряването на храни, чист въздух и вода (67%).

Повечето граждани намират за естествено действията в областта на биологичното разнообразие и екосистемните услуги да се предприемат на равнището на ЕС. Според респондентите най-важните стъпки, които ЕС трябва да предприеме за опазването на биологичното разнообразие, са свързани с възстановяване на природата и на загубеното биологично разнообразие с цел компенсиране на нанесените щети и предоставяне на гражданите на повече информация относно значението на биологичното разнообразие.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside