Начало arrow Новини arrow „Хоризонт Европа“ - бъдещата програма на ЕС за научни изследвания и иновации  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
„Хоризонт Европа“ - бъдещата програма на ЕС за научни изследвания и иновации Печат
20 март 2019
3Институциите от ЕС постигнаха частично политическо споразумение относно „Хоризонт Европа“, което предстои да бъде официално одобрено от Европейския парламент и Съвета.

Инвестициите в научните изследвания и иновациите са инвестиции в бъдещето на Европа, в знанието и новите решения, чиято цел е да поддържат и подобряват европейския начин на живот. Ето защо Комисията „Юнкер“ определи ново равнище на амбиция, чрез което да се увеличи капацитетът за иновации на Европа, да се осигури траен просперитет и да се запази нашата конкурентоспособност в световен план. Програмата „Хоризонт Европа“, предложена от Комисията през юни 2018 г. като част от дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г., е най-амбициозната програма за научни изследвания и иновации, съществувала някога, и с нейна помощ ЕС ще остане начело на научните изследвания и иновациите в глобален мащаб.
С новата програма „Хоризонт Европа“ ще се надграждат постиженията и успеха на предишната програма за научни изследвания и иновации („Хоризонт 2020“).

Следващи стъпки
Предварителното политическо споразумение, постигнато от Европейския парламент, Съвета и Комисията, предстои да бъде официално одобрено от Европейския парламент и Съвета. Бюджетните аспекти на „Хоризонт Европа“ са предмет на цялостното споразумение относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС, предложен от Комисията през май 2018 г.

Полезните взаимодействия с други бъдещи програми и политики на ЕС все още се обсъждат и ще зависят от напредъка, постигнат с други секторни предложения в рамките на дългосрочния бюджет на ЕС.
Разпоредбите относно международните споразумения за асоцииране също са предмет на продължаващи обсъждания.
ЕК ще започне да подготвя изпълнението на „Хоризонт Европа“, за да изготви първите проекти на работни програми, които да бъдат публикувани навреме за стартирането на програмата на 1 януари 2021 г.

Контекст

Макар че в Европа живеят едва 7% от световното население, тук се осъществяват 20% от световните инвестиции в научноизследователската и развойната дейност, както и една трета от всички висококачествени научни публикации. Освен това Европа е световен лидер в промишлени сектори като фармацевтичната промишленост, химическата промишленост, машиностроенето и модата.
Финансирането от ЕС е дало възможност на международни екипи в различни научни дисциплини да работят заедно и да направят невероятни открития, като така превръщат Европа в световен лидер в областта на научните изследвания и иновациите.
„Хоризонт Европа“ надгражда този успех и въвежда редица нови характеристики, за да продължи да променя в положителна посока живота на гражданите и обществото като цяло.
Ще има голяма степен на последователност спрямо „Хоризонт 2020: запазват се трите стълба, високите постижения като основна цел, както и изпитаните правила и процедури за финансиране на „Хоризонт 2020“. Същевременно програмата е подобрена, за да се увеличат максимално нейното въздействие, актуалността  за обществото и потенциалът  за водещи до пробив иновации.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside