Начало arrow Архив на новините arrow Октомври 2018 arrow Комисията стартира нов инструмент  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Комисията стартира нов инструмент Печат
31 октомври 2018
1На 25 октомври Комисията даде старт на нов инструмент в подкрепа на основано на цифровите технологии преподаване и учене в училищата

Европейската комисия представи нов инструмент в помощ на всички училища в ЕС, а също и в Русия, Грузия и Сърбия, за оценяване на използването на цифрови технологии в преподаването и ученето в тях.
В ЕС инструментът SELFIE (самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии) ще бъде предложен за използване по желание на 76,7 млн. ученици и учители от 250 000 училища. Той стартира на 24-те езика на ЕС, като ще последват и други езикови версии. Всички заинтересовани училища (прогимназиални, гимназиални и професионални училища) могат да се регистрират на платформата SELFIE и да направят самооценката.
Целта на Комисията е до края на 2019 г. инструментът да достигне до 1 млн. ученици, учители и директори на училища.
SELFIE е една от 11-те инициативи в плана за действие в областта на цифровото образование, представен от Комисията през януари тази година. Целта на плана за действие е да се подобрят цифровите умения в Европа и да се подкрепи новаторското използване на цифрови технологии в преподаването и ученето.

Как работи SELFIE
Когато дадено училище реши да използва SELFIE, учениците, учителите и ръководството се приканват да размишляват върху поредица кратки твърдения, чиято цел е да се оцени използването на технологии в преподаването и ученето. Инструментът включва различни модули, като училищата могат да избират между поредица от незадължителни твърдения и да добавят до осем въпроса, които са съобразени с техните нужди и приоритети. Попълването на въпросника отнема между 20 и 30 минути. След това училището получава изготвен специално за него доклад с резултатите.
След това докладът за училището, получен чрез SELFIE, може да бъде използван за диалог в училищната общност, за да се определят стъпките за повишаване на използването на цифрови технологии с цел по-добро учене. Това може да включва например специално обучение за учителите или подкрепа за учениците по въпроси като безопасността в интернет. Всички отговори, получени чрез SELFIE, са анонимни. При използването на инструмента не се събират лични данни. Данните няма да бъдат използвани за класиране на училища или образователни системи.

Следващи стъпки - Инструментът SELFIE вече е на разположение на училищата в Сърбия, а от началото на 2019 година ще бъде предоставен за ползване във всички държави от региона на Западните Балкани. Първата конференция за SELFIE ще бъде организирана в Мадрид на 4-5 април 2019 г. в партньорство с Министерството на образованието на Испания. В тази проява ще участват училища от цяла Европа, които използват инструмента, а техният опит и коментарите им ще бъдат използвани за по-нататъшното му подобряване. ЕК също така ще разработи помощни материали за училищата, за да ги улесни при предприемането на стъпките, необходими за засилване на използването на цифрови технологии, след като са направили оценката чрез SELFIE. Комисията също така ще разработи помощни материали за училищата, за да ги улесни при предприемането на стъпките, необходими за засилване на използването на цифрови технологии, след като са направили оценката чрез SELFIE. Комисията също така проучва евентуални полезни взаимодействия със съществуващи мрежи от учители и училища, особено с eTwinning — онлайн платформа, поддържана от програмата Еразъм+, която прерасна в най-голямата в света учителска мрежа.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside