Начало arrow Архив на новините arrow Октомври 2018 arrow ЕП призовава за засилване на ангажиментите на ЕС в областта на климата  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
ЕП призовава за засилване на ангажиментите на ЕС в областта на климата Печат
31 октомври 2018
3Всички политики на ЕС трябва да бъде тясно съгласувани с дългосрочните цели на Парижкото споразумение.

Евродепутатите подчертаха, че настоящите ангажименти, поети от страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в контекста на Парижкото споразумение ("UNFCCC"), „биха ограничили глобалното затопляне до повишаване на температурата само с около 3,2°C и дори не биха достигнали до 2°C" в приетата резолюция относно конференцията по изменението на климата (COP 24) в Катовице, с 239 гласа „за", срещу 145 гласа „против“ и 23 "въздържал се"
Те считат, че би могло да се избегне силното и най-вероятно необратимо въздействие на повишаването на температурите в световен мащаб с 2°C, ако се преследва по-амбициозната цел за 1,5°C. Необходимите технологични решения са налични и стават все по-изгодни в икономическо отношение. Всички политики на ЕС следва да бъдат максимално съобразени с дългосрочните цели на Парижкото споразумение, отбелязаха евродепутатите.
Парламентът призова всички страни, особено ЕС, да увеличат усилията си до 2020 г., за да се преодолее оставащата разлика при постигането на тази цели от Парижкото споразумение.

Призив за намаляване на емисиите с 55% до 2030 г.

Евродепутатите приветстват споразумението между ЕП и Съвета за повишаване на целите за енергията от възобновяеми източници и енергийна ефективност, което ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове с над 45% до 2030. Въпреки това, те подкрепят актуализиране на национално определения принос (НОП) на ЕС за намаляване с 55% на вътрешните емисии на парникови газове до 2030 г.
В случай, че други големи икономики не поемат сравними ангажименти, ще бъде необходимо да се запазят разпоредбите относно изтичането на въглерод, за да се гарантира конкурентоспособността на европейската промишленост в световен план.

Финансиране на борбата с изменението на климата

Бюджетът на ЕС следва да бъде в съответствие с международните ангажименти на ЕС и многогодишната финансова рамка (МФР) за периода след 2020 г., в чийто център от самото начало следва да бъдат целите в областта на климата и енергията.
Трябва също да бъде създаден специален и автоматичен механизъм на ЕС за публично финансиране, който да предоставя допълнителна и подходяща подкрепа насочена към постигането на целта за международно финансиране на борбата с изменението на климата в размер на 100 милиарда щ.д.

Източник: Европейски парламент
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside