Начало arrow Новини arrow Бюджет на ЕС 2021 – 2027: Програма InvestEU  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Бюджет на ЕС 2021 – 2027: Програма InvestEU Печат
25 февруари 2019
4В рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г. Комисията предлага да бъде създадена програмата InvestEU, която ще обедини под един покрив финансирането на ЕС под формата на заеми и гаранции.

InvestEU ще обедини големия брой програми за финансиране, които съществуват понастоящем, и ще разшири успешния модел на Плана за инвестиции за Европа (плана „Юнкер“). С InvestEU Комисията ще даде допълнителен тласък на създаването на работни места, инвестициите и иновациите.

Новата програма ще включва фонда InvestEU, Консултантския център InvestEU и портала InvestEU.

1. Фонд InvestEU

Въз основа на успеха на плана „Юнкер“, фондът InvestEU ще продължи да мобилизира публични и частни инвестиции в ЕС, за да способства за преодоляване на все още значителния недостиг на инвестиции в Европа.
С фонда InvestEU ще се подкрепят четири области на политиката: устойчива инфраструктура; научни изследвания, иновации и цифровизация; малки и средни предприятия; социални инвестиции и умения. Той също така ще бъде гъвкав – чрез него ще може да се реагира бързо на промени в пазара и политическите приоритети.

2. Консултантски център InvestEU

Въз основа на модела на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси в Плана за инвестиции, консултантският център InvestEU ще обедини 13 различни консултантски услуги, съществуващи понастоящем, в „обслужване на едно гише“ за помощ за разработване на проекти. Той ще предоставя техническа подкрепа и помощ за подготовката, разработването, структурирането и изпълнението на проекти, включително за изграждане на капацитет.

3. Европейски портал за инвестиционни проекти

Европейският портал за инвестиционни проекти в Плана за инвестиции дава видимост на инвестиционните проекти в целия ЕС и ще продължи да съществува в рамките на програма InvestEU. Порталът обединява инвеститорите и организаторите на проекти, като им предоставя лесно достъпна и лесна за използване база данни, осигурявайки по-голяма видимост за проектите и позволявайки на инвеститорите да намират възможности за инвестиции в сектор или местоположение, които ги интересуват.

Към настоящия момент е постигнато  политическото съгласие между държавите членки относно InvestEU - предложената програма за насърчаване на частните и публичните инвестиции в Европа в рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС. Предвид това съгласие Европейският парламент, Съветът и Комисията могат да започнат междуинституционалните дискусии за приемане на програмата. Благодарение на InvestEU средствата от ЕС за инвестиционни проекти ще се използват по-ползотворно и достъпът до тях ще бъде по-лесен. Програмата ще обедини в една-единствена структура 14-те финансови инструмента, с които ЕС разполага понастоящем в подкрепа на инвестициите.

Допълнителна информация:

Програма InvestEU: въпроси и отговори

Какво представлява програмата InvestEU?

InvestEU: какво ще се финансира?

Предложение за регламент за създаване на програмата InvestEU

Бюджет на ЕС за бъдещето

Източник:
Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside