Начало arrow Текущи покани arrow Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“  
Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ Печат
25 февруари 2019
6Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн за намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между страните — донори и страните — бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектори, сред които са култура, гражданско общество, добро управление, фундаментални права и свободи.

През периода 2014-2021 г., Министерство на културата е Програмен оператор на  Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с общ бюджет от 10 000 000 €.
 

На 1 февруари бе даден официален старт на програмата, която се реализира  с участието на Програмен партньор от Страните донори – Съвет по изкуствата – Норвегия.

По Програмата ще се подкрепят проекти, които подобряват условията на представяне на колекции на музеи, галерии, библиотеки и читалища, както и такива, които документират културната история на социални, етнически и културни малцинства, и групи.
Разширяване на достъпа до култура е също сред целите на програмата, като ще бъдат финансирани проекти, които създават ново културно съдържание чрез организирането на фестивали, представления, пътуващи постановки, изложби, културни маршрути и др.

Средствата по Програмата са организирани в няколко Резултати (приоритети), в рамките на които ще бъдат обявявани Покани за подаване на проектни предложения:

 1. Подобрени условия за управление на културното наследство - бюджет 6 400 000 евро в т.ч. 5,4 млн. евро за представяне на културното наследство в ревитализирани, възстановени и реновирани пространства и 1 млн. евро за дигитална достъпност на обекти на културното наследство
 2. Подобрен достъп до изкуства и култура — бюджет 1 000 000 млн. евро
 3. Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)  - бюджет 1 200 000 евро.

Индикативните дати за  обявяване на поканите за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на  ФМ на ЕИП.

Презентации , свързани с програмата.

Източник: https://www.eeagrants.bg
6
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside