Начало arrow Текущи покани arrow Конкурс “Обичам природата - и аз участвам”  
Конкурс “Обичам природата - и аз участвам” Печат
24 януари 2019
7Министерство на околната среда и водите и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2019г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

I. За държавни и общински училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси одобрените проекти ще бъдат финансирани с до 5000 лв. (с вкл. ДДС)

Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2019 г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер пряко включени и необходими за учебният и възпитателен процес във всяко от заведенията или организациите, заявители на проектите.
Допустими разходи по проектите са разходи за озеленяване, спортни уреди, съоръжения за игра на открито, създаване на еко-кът, информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване и учебни пособия, други образователни материали, свързани с предмета на Кампанията.

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС само по пощата с обратна разписка или куриерска фирма на адрес:
ПУДООС, гр. София 1000, ул. „Триадица“ № 4, ет. 2,
краен срок за изпращане – 15.02.2019 г.

II. За общини и кметства от цялата страна одобрените проекти ще бъдат финансирани с до 10 000 лв. (с вкл. ДДС)


С реализацията на дейностите по Националната кампания „Чиста околна среда – 2019 г.” се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други.
Общините и кметствата нямат право да кандидатстват за терени на училища и детски градини.

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС само по пощата с обратна разписка или куриерска фирма на адрес:
ПУДООС, гр. София 1000, ул. „Триадица“ № 4, ет. 2,
краен срок за изпращане – 01.03.2019 г.

Няма да се финансират проекти на кандидати, получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2017 г. и 2018 г.

При класиране на предложените проекти ще се има предвид пълнотата на съдържанието на проекта, оригиналността на идеите и цялостното му оформление.

Допълнителна информация относно Кампанията „Чиста околна среда – 2019г.“ може да получите от експертите на ПУДООС на тел: 02/940 6540, 02/940 6062, 02/940 6652.

Източник: ПУДООС

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside