Начало arrow Новини arrow „Еразъм+“ - нов рекорд през 2017 година  
„Еразъм+“ - нов рекорд през 2017 година Печат
24 януари 2019
4
На 24 януари Европейската комисия публикува своя годишен доклад за програмата „Еразъм+“, в който се посочва, че участниците са повече от когато и да било преди, а броят на подпомаганите проекти продължава да расте.

В същото време програмата придобива все по-приобщаващ и международен характер. Географският обхват на програмата се разшири от 11 държави през 1987 г. до 33 в момента (всички 28 държави - членки на ЕС, а също и Турция, бившата югославска република Македония, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн). В програ-мата могат да участват и държави партньори от целия свят.

През 2017 г. ЕС е инвестирал в програмата рекордната сума от 2,6 милиарда евро, което представлява увеличение от 13% в сравнение с 2016 г. Това позволи на младите хора да бъдат предоставени повече възможности от всякога. Данните сочат, че „Еразъм+“ е на път да постигне целта си да подкрепи 3,7% от младите хора в ЕС между 2014 г. и 2020 г. В доклада също така се подчертава, че програмата става все по-достъпна за хора в неравностойно положение, както и за по-малки организации.
През 2017 г. по време на успешната кампания за отбелязване на 30-ата годишнина от създаването на програмата „Еразъм“ повече от 750 000 души взеха участие в 1900 събития в 44 държави, което показва ролята на „Еразъм+“ и предшестващите я програми в предоставянето на възможност на младите хора да развиват своите умения и да изпитат какво означава да бъдеш европеец.

В годишния доклад се подчертава още веднъж, че „Еразъм+“ е много повече от програма за студенти и служители в университети. Тя също така подпомага учащите се и служителите в областта на професионалното обучение (160 000 души), младите хора и лицата, работещи с младежи, (158 000 души) и служителите в областта на образованието за възрастни (6 400 души). От проектите за сътрудничество са се възползвали също така и учителите и служителите в училищата (47 000 души) и техните ученици (110 000 души). В допълнение към ежегодната Европейска седмица на спорта програмата е финансирала 162 спортни проекта с участието на 930 организации, включително десет спортни събития с идеална цел.

Програмата „Еразъм+“ става все по-достъпна за тези, които най-много се нуждаят от подкрепа, като предлага повече възможности и осигурява допълнително финансиране за участници в неравностойно социално-икономическо положение. През 2017 г. почти 21 000 студенти и служители в неравностойно положение са участвали в дейностите за мобилност по програма „Еразъм+“ в областта на висшето образование. С това общият брой на участниците в неравностойно положение в областта на висшето образование достига 67 500 души от 2014 г. насам, включително почти 2 000 участници със специални потребности.

Контекст
Програмата „Еразъм+“ и предшестващите я програми са сред най-успешните програми на ЕС. От 1987 г. насам те предлагат - най-вече на младите хора - възможности да придобият нов опит, като отидат в чужбина. Настоящата програма „Еразъм+“, която обхваща периода 2014-2020 г., разполага с бюджет от 14,7 милиарда евро и ще предостави на 3,7% от младите хора в ЕС възможност да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да извършват доброволческа дейност в чужбина.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside