Начало arrow Новини arrow 405 милиарда евро са инвестирани в реалната икономика на Европа  
405 милиарда евро са инвестирани в реалната икономика на Европа Печат
20 декември 2018
Публикуван на 19 декември доклад показва основните резултати, постигнати от петте европейски структурни и инвестиционни фонда до средата на бюджетния период 2014-2020 г.

Към октомври 2018 г. за почти две трети от бюджета на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. са поети задължения по конкретни проекти.
До края на 2017 г. един милион предприятия, 74 000 от които новосъздадени, са получили подкрепа за разширяване, иновации, въвеждане на нови продукти и създаване на работни места.
В цяла Европа общо 1,7 милиона инвестиционни проекта са били одобрени за подпомагане от ЕС, а освен тях подкрепа са получили 2,7 милиона бенефициери по програмите за развитие на селските райони.

В цяла Европа ЕСИ фондовете способстват за отстраняването на пораженията от икономическата и финансова криза. До края на 2017 г. 15,3 милиона души - два пъти повече в сравнение с миналата година, са получили подкрепа за намиране на работа или усвояване на нови умения. 42,5 милиона граждани вече ще имат достъп до по-добри здравни услуги. 
В съответствие с поетите от ЕС ангажименти по Парижкото споразумение, европейските  структурни и инвестиционни фондове подпомагат прехода към нисковъглеродна икономика.
330 000 домакинства вече се ползват от финансирани от ЕС дейности за саниране за повишаване на енергийната ефективност, а над 3 тераватчаса енергия, равностойни на изгарянето на 370 000 тона въглища, ще бъдат спестени благодарение на финансираните от ЕС подобрения на енергийната ефективност на обществени сгради. 

Платформата за свободно достъпни данни във връзка със сближаването беше актуализирана с последните резултати от програмите на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Контекст - Европейските структурни и инвестиционни фондове инвестират 647 милиарда евро в ЕС през периода 2014—2020 г., като участието на ЕС възлиза на 460 милиарда.

Докладът е третият годишен преглед на изпълнението на 531 национални и регионални програми със споделено управление и се основава на годишните доклади по програмите, получени в средата на 2018 г.

Източник: Европейска комисия
1
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside