Начало arrow Новини arrow Търговията осигурява над 36 милиона работни места в ЕС  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Търговията осигурява над 36 милиона работни места в ЕС Печат
30 ноември 2018
Европейската комисия публикува две нови проучвания , в които се подчертава все по-голямото значение на износа от ЕС за възможностите за работа в Европа и извън нея.

2Износът от ЕС за останалите държави по света е по-важен от всякога. Той осигурява над 36 милиона работни места в цяла Европа - две трети повече от броя им през 2000 г., като 14 милиона от тях са заети от жени. В допълнение износът на ЕС към останалата част от света генерира 2,3 милиарда евро добавена стойност в ЕС.
От встъпването в длъжност на настоящата Комисия през 2014 г. броят на работните места, осигурени благодарение на износа, се е увеличил с 3,5 милиона. Заплащането на тези работни места е средно 12 % по-високо от това в останалите стопански отрасли.

Докладът съдържа подробни информационни документи за резултатите за всяка държава - членка на ЕС. Благодарение на износа се разкриват и осигуряват работни места в целия ЕС, като броят им нараства. Най-голям ръст от 2000 г. насам е отбелязан в България (+312%), Словакия (+213%), Португалия (+ 172%), Литва (+153 %), Ирландия (+147%), Естония (+147%) и Латвия

Публикуваните цифри подчертават голямото положително въздействие от износа за целия свят върху други области от икономиката. Когато дейността на износителите от ЕС в дадена държава членка е успешна са налице ползи и за работниците от други държави членки. Причината е, че дружествата, които предоставят продукти и услуги по цялата верига на доставките, също реализират печалби, когато крайният им клиент продава крайния продукт в чужбина. Например износът от Франция за останалите държави по света осигурява около 627 000 работни места в други държави-членки на ЕС.
Износът от ЕС за държави от други части на света осигурява близо 20 милиона работни места извън ЕС. От 2000 г. насам броят на тези работни места се е увеличил повече от два пъти. Така например повече от 1 милиона работни места в Съединените щати са осигурени по линия на производството на стоки и услуги от САЩ, които се включват в износа на ЕС посредством световните вериги на доставките.
В проучването е разгледан и въпросът за равенството между половете, като се отбелязва, че работните места на близо 14 милиона жени са осигурени благодарение на търговията в ЕС.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside