Начало arrow Новини arrow Единният пазар: най-ценният актив на Европа в един динамичен свят  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Единният пазар: най-ценният актив на Европа в един динамичен свят Печат
30 ноември 2018
Европейската комисия представи нова оценка на актуалното състояние на единния пазар и призовава държавите членки да подновят политическия си ангажимент, свързан с него.

През последните 25 години единният пазар превърна Европа в едно от най-привлекателните места за живеене и развиване на стопанска дейност. Неговите четири неразривни свободи - свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали - спомогнаха за подобряване на благоденствието на гражданите и за укрепване на конкурентоспособността на ЕС.За да разгърне пълния си потенциал в цифровата епоха и да осигури устойчиво развитие на икономиката ни, единният пазар трябва да функционира гладко и да е адаптивен към бързо променящия се свят. Днес обаче по-задълбочената интеграция изисква повече политическа смелост и ангажираност, отколкото преди 25 години, а и повече усилия, за да се сближат думите и делата.

Комисията изтъква три основни области, в които са необходими допълнителни усилия за задълбочаване и укрепване на единния пазар:

- Приемане в кратки срокове на представените предложения: Комисията представи 67 предложения от пряко значение за подходящото функциониране на единния пазар, 44 от които все още предстои да бъдат договорени. Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да приемат ключовите представени предложения преди края на настоящия парламентарен мандат. Това включва съответните предложения за поставяне на цифровизацията и новите технологии в сърцевината на единния пазар, за да се постигне по-сигурна и устойчива енергетика в Европа и да се изгради съюзът на капиталовите пазари.

- Фокусиране върху практическите резултати от правилата: Гражданите и предприятията могат да се радват на многобройните ползи от единния пазар само ако съвместно договорените правила са действително ефективни по места. ЕК призовава държавите членки да бъдат бдителни при въвеждането и прилагането на правилата на ЕС, както и да се въздържат от издигането на нови бариери. От своя страна, Комисията ще продължи да гарантира спазването на правилата на ЕС навсякъде - от емисиите от автомобили, електронната търговия и социалните медии до сектора на услугите и още много други.

- Запазване на адаптивността на единния пазар: Предвид тенденцията на постепенно забавяне на растежа на световната икономика и променящия се геополитически контекст, ЕС трябва да покаже лидерски качества и да прояви политическа смелост, за да изведе единния пазар до ново равнище. Потенциалът за задълбочаване на икономическата интеграция в областта на данъчното облагане, стоките и услугите, мрежовите индустрии и т.н. е значителен. Тя ще увеличи привлекателността на Съюза за международните търговски партньори и ще засили тежестта му на международната арена.

Комисията представи и План за действие за стандартизация, който представя четири ключови действия за повишаване на ефективността на системата, прозрачността и правната сигурност.

Премахването на препятствията пред инвестициите в рамките на единния пазар е също сред ключовите цели на Плана на ЕК за инвестиции, известен още като плана „Юнкер“. Ето защо разпространеното днес съобщение относно единния пазар е в тясна връзка със също публикуваното днес съобщение, в което се прави равносметка на постигнатото в рамките на плана „Юнкер“.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside