Начало arrow Новини arrow Единният пазар: най-ценният актив на Европа в един динамичен свят  
Единният пазар: най-ценният актив на Европа в един динамичен свят Печат
30 ноември 2018
Европейската комисия представи нова оценка на актуалното състояние на единния пазар и призовава държавите членки да подновят политическия си ангажимент, свързан с него.

През последните 25 години единният пазар превърна Европа в едно от най-привлекателните места за живеене и развиване на стопанска дейност. Неговите четири неразривни свободи - свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали - спомогнаха за подобряване на благоденствието на гражданите и за укрепване на конкурентоспособността на ЕС.За да разгърне пълния си потенциал в цифровата епоха и да осигури устойчиво развитие на икономиката ни, единният пазар трябва да функционира гладко и да е адаптивен към бързо променящия се свят. Днес обаче по-задълбочената интеграция изисква повече политическа смелост и ангажираност, отколкото преди 25 години, а и повече усилия, за да се сближат думите и делата.

Комисията изтъква три основни области, в които са необходими допълнителни усилия за задълбочаване и укрепване на единния пазар:

- Приемане в кратки срокове на представените предложения: Комисията представи 67 предложения от пряко значение за подходящото функциониране на единния пазар, 44 от които все още предстои да бъдат договорени. Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да приемат ключовите представени предложения преди края на настоящия парламентарен мандат. Това включва съответните предложения за поставяне на цифровизацията и новите технологии в сърцевината на единния пазар, за да се постигне по-сигурна и устойчива енергетика в Европа и да се изгради съюзът на капиталовите пазари.

- Фокусиране върху практическите резултати от правилата: Гражданите и предприятията могат да се радват на многобройните ползи от единния пазар само ако съвместно договорените правила са действително ефективни по места. ЕК призовава държавите членки да бъдат бдителни при въвеждането и прилагането на правилата на ЕС, както и да се въздържат от издигането на нови бариери. От своя страна, Комисията ще продължи да гарантира спазването на правилата на ЕС навсякъде - от емисиите от автомобили, електронната търговия и социалните медии до сектора на услугите и още много други.

- Запазване на адаптивността на единния пазар: Предвид тенденцията на постепенно забавяне на растежа на световната икономика и променящия се геополитически контекст, ЕС трябва да покаже лидерски качества и да прояви политическа смелост, за да изведе единния пазар до ново равнище. Потенциалът за задълбочаване на икономическата интеграция в областта на данъчното облагане, стоките и услугите, мрежовите индустрии и т.н. е значителен. Тя ще увеличи привлекателността на Съюза за международните търговски партньори и ще засили тежестта му на международната арена.

Комисията представи и План за действие за стандартизация, който представя четири ключови действия за повишаване на ефективността на системата, прозрачността и правната сигурност.

Премахването на препятствията пред инвестициите в рамките на единния пазар е също сред ключовите цели на Плана на ЕК за инвестиции, известен още като плана „Юнкер“. Ето защо разпространеното днес съобщение относно единния пазар е в тясна връзка със също публикуваното днес съобщение, в което се прави равносметка на постигнатото в рамките на плана „Юнкер“.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside