Начало  
Национална кампания за граждански диалог, посветена на бъдещето на политиката по сближаване Печат
14 септември 2018
2Граждански диалог под надслов „Бъдеще на Кохезионната политика“ ще се проведе на 17 септември 2018 г. от 13.30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.

С това стартира националната инициатива на мрежата от 28 областни информационни центъра, посветена на дебатите за Многогодишната финансова рамка (МФР) 2021-2027 г. и регламентите за новия програмен период, заедно с отбелязването на 30 годишнината на Кохезионната политика на Европейския съюз.

Срещите в цялата страна ще продължат до края на месец октомври, като в тях участие ще вземат евродепутати, представители на местната власт, академичната общност и бизнеса. Фонд мениджър на финансови инструменти в България ще представи отворените процедури за кандидатстване и възможностите, които дава финансовият инженеринг.
Целта на кампанията е привличане на гражданите за участие в отворен дебат за приноса и потенциала на политиката за сближаване на Европейския съюз, възможностите и специфичните нужди от инвестиции в отделните региони.

Очакваме ви във всеки областен град като детайли ще бъдат обявени в секция „Календар“ на Единния информационен портал www.eufunds.bg и в социалните мрежи.

2-1Националната кампания на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ в България се провежда за шеста поредна година и се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Източник: Министерски съвет
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside