Начало arrow Новини arrow Българското председателство на Съвета на ЕС надхвърли поставените цели и очаквания  
EUROPE DIRECT
Начало
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Българското председателство на Съвета на ЕС надхвърли поставените цели и очаквания Печат
22 юли 2018
3Председателството на Съвета на Европейския съюз през първото полугодие на 2018 г. предостави възможност на страната ни да постави на дневен ред важни приоритети от ключово значение за бъдещето на Съюз.

България стартира със 105 отворени законодателни досиета, към които бяха добавени още 30 нови предложения, представени от Европейската комисия. Резултатите в края на шестмесечния период значително надхвърлиха предварителните очаквания: постигнатите споразумения с Европейския парламент са 46, а общите мандати за преговори – 39. Изготвени са и приети 58 заключения и 6 препоръки на Съвета. В периода са затворени 78 досиета, одобрени са 5 решения на Съвета и са подготвени 4 международни споразумения и 10 директиви за преговори по международни споразумения.
Сериозно предизвикателство бе ръководенето и организационното осигуряване на дебата по различните теми от дневния ред. В България бяха проведени 284 събития, 12 неформални съвета и 5 срещи от парламентарно измерение, в които участие взеха над 36 хиляди делегати. Почти 5 хиляди бяха акредитираните журналисти, а медийните публикации надхвърлиха 13 хиляди. Паралелно, в Брюксел и Люксембург бяха проведени над 1 500 заседания на работни групи, 30 заседания на Корепер 1 и 44 – на Корепер 2, както и 101 сесии на Съвета на ЕС.
Важен резултат във връзка с мястото на младите хора в Съюза е приетата Европейската стратегия за подобряване на тяхната квалификация, възможности и участие в ЕС. По време на Българското председателство бе по-стигнат консенсус между държавите-членки за това, че усилията за повишаване на конкурентоспособността на ЕС и намаляването на различията в развитието на европейските региони трябва да продължат, а Кохезионната политика - да запази ролята си на ключова инвестиционна политика. Председателството успя да постигне единодушие между държавите-членки относно необходимостта от рационализиране на правилата за управление на европейските фондове. В резултат, основите предложения в Заключенията, приети на проведения на 12 април Съвет „Общи въпроси“ намериха отражение в законодателния пакет за новия програмен период 2021 – 2027 г.
Значителни усилия бяха мобилизирани за намирането на общи решения в отговор на очакванията на европейските граждани за повече сигурност и стабилност. Осъществен беше напредък по отношение на борбата с тероризма, контрола на паричните средства, както и по ключови споразумения в областта на Енергийния съюз и неговото управление.
България получи редица положителни оценки от държавите-членки и представители на европейските институции за свършената работа и постигнатия напредък. Общото мнение е, че страната ни се е справила успешно с тази важна задача и е допринесла значително за укрепване на доверието в ЕС.

Отчет на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

Презентация на г-жа Лиляна Павлова

Източник: Министерски съвет
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside