Начало arrow Новини arrow Първата официално затворена оперативна програма  
EUROPE DIRECT
Начало
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Първата официално затворена оперативна програма Печат
22 юли 2018
2

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2007-2013 получи уведомление от Европейската комисия за приключване на предходния програмен период, с което стана първата затворена оперативна програма със 100 % усвояване на средствата.

Общо за програмния период по ОП РЧР 2007-2013 са подадени 12 456 проектни предложения и са сключени 5 219 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
ОП РЧР 2007-2013 е програмата с най-широк кръг бенефициенти. Безпрецедентен е обхватът на броя на хората, участвали в различни проекти – над два милиона български граждани от всички възрастови групи.
Прекият ефект от финансовите стимули, предоставяни по ОП РЧР е създаването на близо 140 хил. работни места, преобладаващата част от които за представители на уязвимите групи – младежи, трайно безработни, лица без образование и квалификация. Близо 140 хил. безработни завършват различни професионални обучения и обучения по ключови компетентности, с което получават шанс за професионална реализация.
Оперативната програма има ключова роля за развитието на системата за учене през целия живот в страната. Благодарение на безвъзмездната помощ от ЕСФ близо 290 хил. заети лица успешно завършват различни форми на обучения.

Оперативната програма има съществена роля за повишаване на качеството на образованието и неговата връзка с пазара на труда.

На първо място над 45 хил. учители и преподаватели от висшите училища завършват различни програми за повишаване на квалификацията, което спомага модернизацията и повишаването на качеството на образователния процес. Над 170 хил. ученици от средищни училища са включени в целодневни форми на образование. Осигурено бе практическо обучение в реална работна среда за над 51 хил. ученици и на близо 77 хил. Студенти. В различни програми за развитие на научния потенциал са включени близо 5 хил. докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени.
Над 120 хил. деца, ученици, родители и преподаватели участват в мерки по превенция на ранното отпадане от образование. Не бива да се пропуска и осигуряването в над 300 образователни институции на условия за над 5 700 деца със специални образователни потребности.
Изключително важна е и подкрепата от ОП РЧР за развитието на социалните услуги и социалната икономика в страната. Наред с близо 81 хил. лица, които получават услуги в общността и в семейна среда, реализацията на мерки по деинституционализация спомага за извеждането на близо 3 хил. лица, настанени в специализирани институции. В сектора на социалната икономика беше осигурена работа на близо 7 800 души в 250 съществуващи и новосъздадени социални предприятия.

Източник: Министерство на труда и социалната политика
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside