Начало arrow Текущи покани arrow Фонд Активни граждани в България  
EUROPE DIRECT
Начало
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Фонд Активни граждани в България Печат
19 юни 2018
5
5„Мнозинството от българските граждани не е убедено, че демокрацията е най-добрата форма на управление. Мнозинството не се чувства представено в демократичните институции. Огромна част от българските граждани – около 80% – стоят встрани от всякаква организирана форма на сдружаване. Те не членува никъде. Целта на Фонд Активни граждани е да преодолее тази гражданска пасивност“.

Това каза Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество – София при официалното откриване на Фонд Активни граждани в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Основният фокус в дейността на Фонда през следващите седем години ще бъде укрепването на демократичното общество, спазването на човешките права и развиването на капацитет на гражданския сектор, подчерта Стойчев.
По време на събитието бяха представени основните програмните приоритети и финансовите инструменти на Фонда. Елица Маркова, програмен мениджър на Фонда за България, обяви основните приоритети: Подобряване на демократичната и гражданската култура и осведоменост; Повишаване на подкрепата за правата на човека; Овластяване на уязвими групи; Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; Повишаване на ангажимента на гражданите за опазване на околната среда във връзка с промените в климата; Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.
Елица Маркова говори и за разпределението на бюджета по приоритети, за допустимите кандидати и партньори, както и за механизмите за подкрепа, които включват конкурси за дългосрочни инициативи, текуща схема за малки инициативи, Двустранен фонд и др.

Презентация Програмни приоритети и финансови инструменти на Фонд Активни граждани в България

The Active Citizens Fund in Bulgaria Programme Priorities and Measures for Support

Подкрепата за гражданското общество е ключов приоритет за Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в 15 страни членки на ЕС в Централна и Източна Европа и балтийските държави. Десет процента от всички предоставени средства са заделени за програма за гражданското общество във всяка страна-бенефициент. Програма „Фонд Активни граждани“ (Active Citizens Fund) е създадена като част от приоритетния сектор „Култура, гражданско общество и основни права и свободи“, един от петте приоритетни сектора, договорени между донорите и ЕС.
 Фонд Активни граждани в България е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени изцяло от страните донори.

Източник: Институт Отворено общество – София
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside