Начало arrow Текущи покани arrow Фонд Активни граждани в България  
Фонд Активни граждани в България Печат
19 юни 2018
5
5„Мнозинството от българските граждани не е убедено, че демокрацията е най-добрата форма на управление. Мнозинството не се чувства представено в демократичните институции. Огромна част от българските граждани – около 80% – стоят встрани от всякаква организирана форма на сдружаване. Те не членува никъде. Целта на Фонд Активни граждани е да преодолее тази гражданска пасивност“.

Това каза Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество – София при официалното откриване на Фонд Активни граждани в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Основният фокус в дейността на Фонда през следващите седем години ще бъде укрепването на демократичното общество, спазването на човешките права и развиването на капацитет на гражданския сектор, подчерта Стойчев.
По време на събитието бяха представени основните програмните приоритети и финансовите инструменти на Фонда. Елица Маркова, програмен мениджър на Фонда за България, обяви основните приоритети: Подобряване на демократичната и гражданската култура и осведоменост; Повишаване на подкрепата за правата на човека; Овластяване на уязвими групи; Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; Повишаване на ангажимента на гражданите за опазване на околната среда във връзка с промените в климата; Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.
Елица Маркова говори и за разпределението на бюджета по приоритети, за допустимите кандидати и партньори, както и за механизмите за подкрепа, които включват конкурси за дългосрочни инициативи, текуща схема за малки инициативи, Двустранен фонд и др.

Презентация Програмни приоритети и финансови инструменти на Фонд Активни граждани в България

The Active Citizens Fund in Bulgaria Programme Priorities and Measures for Support

Подкрепата за гражданското общество е ключов приоритет за Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в 15 страни членки на ЕС в Централна и Източна Европа и балтийските държави. Десет процента от всички предоставени средства са заделени за програма за гражданското общество във всяка страна-бенефициент. Програма „Фонд Активни граждани“ (Active Citizens Fund) е създадена като част от приоритетния сектор „Култура, гражданско общество и основни права и свободи“, един от петте приоритетни сектора, договорени между донорите и ЕС.
 Фонд Активни граждани в България е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени изцяло от страните донори.

Източник: Институт Отворено общество – София
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside