Начало arrow Новини arrow Конференция по предприемачество в Габрово  
Конференция по предприемачество в Габрово Печат
19 юни 2018
2На 30 май 2018 г. Община Габрово бе домакин на конференцията „Развитие на идеи и проекти за иновативни компании на територията на Габрово и Северен централен район чрез откриване на предприемачите и прилагане на стратегията за интелигентна специализация“.

Форумът се проведе в партньорство с Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ към Европейската комисия.
Организаторите си поставиха за цел да срещнат всички участници в иновационната екосистема на Габрово за обсъждане на идеи за потенциални проекти, които да бъдат реализирани чрез финансовите инструменти на Европейския съюз и други донори, както и чрез предстоящите процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
Процесът по откриване на предприемачи е подход на Европейската комисия, който цели да проучи съществуващи и нови области с висок иновационен потенциал. Предвид икономическия профил на Габрово и идентифицираните тематични области за Северен централен район в рамките на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, тези дейности се концентрират в секторите мехатроника, чисти технологии и информационно-комуникационни технологии.
„Инициирахме този форум, водени от убеждението, че засилването на сътрудничеството между всички ключови партньори – бизнес, научна общност, образователни институции, национални и местни власти, е от ключово значение за повишаване на капацитета в сферата на интелигентната специализация – обобщиха идеята си организаторите. – Получихме ценна обратна връзка, свежи идеи и много предложения, за да следваме ефективен регионален подход и да развиваме успешно устойчива бизнес среда.“

Презентации, изнесени по време на форума


Източник:
Община Габрово
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside