Начало arrow Новини arrow Броят на евродепутатите ще бъде намален след изборите през 2019 г.  
Броят на евродепутатите ще бъде намален след изборите през 2019 г. Печат
19 юни 2018
1Броят на евродепутатите ще намалее от 751 на 705 след Брекзит.
– 46 от 73-те депутатски места на Обединеното кралство ще бъдат освободени след Брекзит и ще се използват при евентуално разширяване на ЕС;
– 27 от британските местата ще бъдат разпределени между 14 държави членки, които в момента са по-слабо представени.

Броят на членовете на ЕП ще намалее от 751 на 705,  когато Обединеното кралство напусне ЕС, освобождавайки място за възможни нови държави в ЕС.
Освен намаляването на числеността на EП от 751 на 705 избрани представители предложеното ново разпределение на местата, одобрено от Парламента, ще остави 46 от 73-те освободени от Обединеното кралство места в резерв след Брекзит.
Една част от тези 46 места в резерв или всички те може да бъдат разпределяни между нови държави, присъединяващи се към ЕС, или да бъдат запазени свободни, за да остане институцията по-малка.

Предложение за разпределение на места (таблица)

Освен това евродепутатите подчертават, че разпределението ще се осъществи само ако Обединеното кралство излезе от ЕС. В противен случай ще се запази настоящото положение.

Следващи стъпки
Новият състав на ЕП следва да бъде одобрен от лидерите на ЕС по време на Европейския съвет в Брюксел на 28 - 29 юни. Решението влиза в сила, след като бъде публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз.

Бързи факти
Според Член 14(2) от Договора за Европейския съюз броят на евродепутатите в Парламента не може да надвишава 750, плюс председателя. Също така представителството на гражданите е „регресивно пропорционално“ с минимален праг от шест представители за държава членка. Нито една държава членка не може да получи повече от деветдесет и шест места.
Казано по-просто, „регресивно пропорционалното“ представителство трябва да отговаря на две изисквания:
     1. по-малка държава не бива да получава повече места от по-голяма; и
     2. съотношението население/места трябва да се увеличава с нарастването на населението, преди да се закръгли до цяло число.
Това означава, че разпределението на места в ЕП трябва да отговаря на демографските развития в държавите членки.

Източник: Европейски парламент
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside