Начало arrow Текущи покани arrow Предстои обявяване на четвърта покана по програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“  
Предстои обявяване на четвърта покана по програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ Печат
15 май 2018
4
 
Четвъртата покана за набиране на проектни предложения по Програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020 ще бъде отворена от 7 май до 22 юни 2018 г. по четирите теми: изследвания и иновации, конкурентоспособност на малките и средни предприятия, нисковъглеродна икономика, околна среда и ресурсна ефективност.

ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА подпомага местните, регионалните и националните власти от целия ЕС за разработване и изпълнение на по-добри политики чрез споделяне на общи решения. Подкрепените проекти за междурегионално сътрудничество трябва да включват политико-правещи организации от поне три различни държави в Европа за изпълнение на съвместни дейности от три до четири години.
В зависимост от статута на организацията, програмата предлага финансиране от ЕФРР в размер от 75% до 85 % за проектни дейности като проучвателни посещения, партньорски проверки, разработване на планове за действие. Министерство на регионалното  развитие и благоустройството ще предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет на всеки български партньор в размер на 15% от неговия бюджет в проекта, чрез сключване на договор за предоставяне на национално съфинансиране между МРРБ и партньора.

В зависимост от броя на партньорите и продължителността, се очаква бюджетът на проект да бъде средно около 1-2 млн. евро.
Основно изискване към проектите е поне половината от адресираните политики в проектите да бъдат свързани с политиките, финансирани чрез програмите по Структурните фондове. В тази връзка задължително условие за допустимостта за участие в проектите на организации, които не са пряко ангажирани с изпълнението на тези политики е представянето на писмо за подкрепа от отговорните политико-правещи институции.
В тази връзка управляващите органи на програмите по СФ в България и институции, отговорни за изпълнението на политики, съответстващи на идентифицираните по програмата теми за сътрудничество, може да издават писма за подкрепа на българските партньори, с цел потвърждаване на съответствието на темите и целите на проектите с провежданите от тези органи и институции политики и по-ефективно използване на постигнатите от проектите резултати.
За информация на потенциалните кандидати на електронната страница на програмата са публикувани множество полезни документи и информация.

Източник: МРРБ
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside