Начало arrow Събития arrow Стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери  
Стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери Печат
15 май 2018
5
5
 
 
 
 
 
 
 
Обучение на работното място и стажове, които ще запълнят празнината между сферата на висшето образование и бизнеса и ще допринесе за преодоляване на съществуващите несъответствия между предлаганите и търсените умения на младите инженери респективно до намаляване на младежката безработица в сектор мехатрониката и за посрещане на нуждите на пазара на труда на прага на индустрия 4.0

Клъстер – стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери е проект по програма Еразъм +, КД 3, който предлага алтернативно решение за справяне с тези предизвикателства и нужди, като разработи:
Клъстер - стажове в сектор машинно инженерство и мехатроника, който представлява електронна платформа, където компаниите ще публикуват свободни стажантски места, а студентите ще кандидатстват за тях и ще работят по практически задания, свързани с реални производствени ситуации и изискващи решаване на конкретни проблеми;
Учебен план и програми за бакалавърска специалност „Мехатроника“, базирани на метода на обучение на работното място, познато също така като дуално обучение, и съобразени със съвременните нужди и изисквания на бизнеса;
Електронна работилница за стажуване с цел обмен на знания и опит:
- Модул 1: Електронно обучение на фирмени ментори;
- Модул 2: Електронно обучение на университетски преподаватели в ролята на академични наставници;
Дискусионен форум – Стажове, замислен като инкубатор за идеи и място за споделяне на опит и добри практики.

Проектът е насочен към:
- Студенти в бакалавърска специалност „Мехатроника“ в трети и четвърти курс;
- Предприятия от сектор машинно инженерство и мехатроника;
- Университетски преподаватели;
- Фирмени ментори.

Продуктите на проекта ще бъдат разработени и тествани от Технически университет – Габрово, България и Технически университет – Гданск, Полша в тясно сътрудничество с местния бизнес, професионални организации и местните власти. В този процес организациите от сферата на висшето образование и бизнеса ще бъдат консултирани и подпомагани от Висше училище „ЙОАНЕУМ“, Грац, Австрия, разполагащо с утвърдена експертиза в сферата на дуалното обучение, която трансферира успешно в страни в Европа, Африка и Азия.

Координатор: Технически университет – Габрово, България
Можете да ни намерете на www.aCIRET.eu

Източник
: ТУ – Габрово
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside