Начало arrow Новини arrow Пролетна икономическа прогноза: силният растеж се запазва на фона на нови рискове  
EUROPE DIRECT
Начало
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Пролетна икономическа прогноза: силният растеж се запазва на фона на нови рискове Печат
15 май 2018
2
Темпът на растеж в ЕС и еврозоната през 2017 г. надмина очакванията, отбелязвайки рекордната за последните 10 години стойност от 2,4%. Очаква се растежът да остане силен през 2018 и леко да се забави през 2019 г., като в ЕС и еврозоната бъдат достигнати стойности от съответно 2,3% и 2,0%.

Частното потребление остава стабилно, а износът и инвестициите се увеличават. Безработицата продължава да намалява и понастоящем е около нивата отпреди кризата. Икономиката обаче е изложена в по-голяма степен на външни рискови фактори, които имат все по-силно и отрицателно въздействие.
Стабилният растеж спомага за допълнително намаляване на държавния дефицит и на дълга, както и за подобряване на условията на пазара на труда. Съвкупният дефицит в еврозоната вече е под 1% от БВП и се очаква през тази година да спадне до под 3% във всички държави от еврозоната.

Растежът се запазва силен, но темповете леко се забавят - Очаква се темпът на растеж да остане стабилен благодарение на устойчивото потребление и силните инвестиции и износ. Прогнозата е както ЕС, така и еврозоната да отбележат ръст от 2,3% през настоящата година.

Растежът и за двете се очаква да спадне до 2,0% през 2019 г., когато пречките в някои държави и отрасли станат по-осезаеми, паричната политика бъде съобразена с реалната обстановка, а темповете на растеж в световната търговия се забавят.

По-голям брой незаети работни места на някои пазари на труда поради рекордно високото равнище на заетостта - Безработицата продължава да намалява и в момента е около нивата отпреди кризата. В ЕС се очаква безработицата да продължи да се понижава - от 7,6% през 2017 г., до 7,1 % през 2018 г. и 6,7% през 2019 г. Очаква се безработицата в еврозоната да се понижи от 9,1% през 2017 г., до 8,4% през 2018 г. и 7,9% през 2019 г.

Инфлацията бавно нараства на фона на все по-силен натиск

Подобряване на състоянието на публичните финанси, липса на дефицити над 3% от БВП

Обединеното кралство - чисто техническо допускане за 2019 г.

Контекст - От тази година ЕК преминава към ежегодно публикуване на две подробни прогнози (пролетна и есенна) и две междинни прогнози (зимна и лятна), вместо три подробни прогнози през зимата, пролетта и есента, както правеше всяка година от 2012 г. насам. Междинните прогнози обхващат годишния и тримесечния БВП и инфлацията за текущата и следващите години за всички държави членки и еврозоната, както и съвкупни данни за ЕС. С тази промяна се връща предишният модел на прогнозите на ЕК, а графикът на нейните прогнози се привежда отново в съответствие с този на други институции.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside