Начало arrow Новини arrow Пролетна икономическа прогноза: силният растеж се запазва на фона на нови рискове  
Пролетна икономическа прогноза: силният растеж се запазва на фона на нови рискове Печат
15 май 2018
2
Темпът на растеж в ЕС и еврозоната през 2017 г. надмина очакванията, отбелязвайки рекордната за последните 10 години стойност от 2,4%. Очаква се растежът да остане силен през 2018 и леко да се забави през 2019 г., като в ЕС и еврозоната бъдат достигнати стойности от съответно 2,3% и 2,0%.

Частното потребление остава стабилно, а износът и инвестициите се увеличават. Безработицата продължава да намалява и понастоящем е около нивата отпреди кризата. Икономиката обаче е изложена в по-голяма степен на външни рискови фактори, които имат все по-силно и отрицателно въздействие.
Стабилният растеж спомага за допълнително намаляване на държавния дефицит и на дълга, както и за подобряване на условията на пазара на труда. Съвкупният дефицит в еврозоната вече е под 1% от БВП и се очаква през тази година да спадне до под 3% във всички държави от еврозоната.

Растежът се запазва силен, но темповете леко се забавят - Очаква се темпът на растеж да остане стабилен благодарение на устойчивото потребление и силните инвестиции и износ. Прогнозата е както ЕС, така и еврозоната да отбележат ръст от 2,3% през настоящата година.

Растежът и за двете се очаква да спадне до 2,0% през 2019 г., когато пречките в някои държави и отрасли станат по-осезаеми, паричната политика бъде съобразена с реалната обстановка, а темповете на растеж в световната търговия се забавят.

По-голям брой незаети работни места на някои пазари на труда поради рекордно високото равнище на заетостта - Безработицата продължава да намалява и в момента е около нивата отпреди кризата. В ЕС се очаква безработицата да продължи да се понижава - от 7,6% през 2017 г., до 7,1 % през 2018 г. и 6,7% през 2019 г. Очаква се безработицата в еврозоната да се понижи от 9,1% през 2017 г., до 8,4% през 2018 г. и 7,9% през 2019 г.

Инфлацията бавно нараства на фона на все по-силен натиск

Подобряване на състоянието на публичните финанси, липса на дефицити над 3% от БВП

Обединеното кралство - чисто техническо допускане за 2019 г.

Контекст - От тази година ЕК преминава към ежегодно публикуване на две подробни прогнози (пролетна и есенна) и две междинни прогнози (зимна и лятна), вместо три подробни прогнози през зимата, пролетта и есента, както правеше всяка година от 2012 г. насам. Междинните прогнози обхващат годишния и тримесечния БВП и инфлацията за текущата и следващите години за всички държави членки и еврозоната, както и съвкупни данни за ЕС. С тази промяна се връща предишният модел на прогнозите на ЕК, а графикът на нейните прогнози се привежда отново в съответствие с този на други институции.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside