Начало arrow Новини arrow Европейската комисия предложи нов и опростен бюджет за периода 2021-2027  
Европейската комисия предложи нов и опростен бюджет за периода 2021-2027 Печат
06 май 2018
2На 2 май Комисията представи предложение за прагматичен, модерен и дългосрочен бюджет за периода 202192027 г.
Той представлява честен отговор на днешната реалност, в която от Европа се очаква да играе по-голяма роля за осигуряването на сигурност и стабилност в един нестабилен свят, в момент, в който оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ще остави значителен недостиг на средства в бюджета. Предложението отговаря на това двойно предизвикателство чрез намаляване на разходите, но и чрез осигуряване на нови ресурси. Финансирането на новите и основните приоритети на ЕС ще бъде запазено или увеличено, което неизбежно означава, че средствата за други области ще бъдат намалени.

Предложението на ЕК привежда бюджета на Съюза в съответствие с политическите приоритети, съгласно положителната програма, определена от председателя Жан-Клод Юнкер в обръщението му за състоянието на Съюза, произнесено на 14 септември 2016 г., и одобрена от лидерите на ЕС-27 в Братислава на 16 септември 2016 г. и в Римската декларацията от 25 март 2017 г.

Комисията предлага дългосрочен бюджет на стойност 1,135 милиарда евро поети задължения (по цени от 2018 г.) за периода от 2021 г. до 2027 г., което се равнява на 1,11% от брутния национален доход (БНД) на ЕС-27. Това равнище на поетите задължения се равнява на 1,105 милиарда евро (или 1,08% от БНД) плащания (по цени от 2018 г.). Тази сума съдържа също включването в бюджета на ЕС на Европейския фонд за развитие — основния инструмент на ЕС за финансиране на сътрудничеството за развитие с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, който до този момент представлява междуправителствено споразумение. Като се вземе предвид инфлацията, този бюджет е сравним по размер с настоящия бюджет за периода 2014-2020 г. (включително с Европейския фонд за развитие).
За да бъдат финансирани нови и неотложни приоритети, настоящите нива на финансиране ще трябва да бъдат увеличени. Инвестирането сега в области като научните изследвания и иновациите, младите хора, цифровата икономика, управлението на границите, сигурността и отбраната ще допринесе за постигането на просперитет, устойчивост и сигурност в бъдеще. Например бюджетът за програма „Еразъм+“ и за Европейския корпус за солидарност ще бъде удвоен.

Същевременно Комисията разгледа критично въпроса в кои области могат да се направят икономии и да се подобри ефективността. Комисията предлага финансирането на общата селскостопанска политика и на политиката на сближаване да се намали умерено - и за двете политики с около 5% - за да отразява новата реалност на Съюз с 27 държави. Тези политики ще бъдат осъвременени, за да се гарантира, че могат да постигат същите резултати с по-малко ресурси и дори да подпомагат новите приоритети. Например политиката на сближаване ще играе все по-важна роля за подкрепата на структурните реформи и - в дългосрочен план - интеграцията на мигрантите.
Резултатът от тези промени ще намери израз в преразпределяне на бюджета, както и в съсредоточаване върху областите, в които бюджетът на ЕС може да донесе най-големи ползи.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside