Начало arrow Новини arrow Подписано е първото споразумение по Финансовия механизъм на ЕИП  
Подписано е първото споразумение по Финансовия механизъм на ЕИП Печат
06 май 2018
1Първото Програмно споразумение за финансиране на програма „Околна среда и изменение на климата“ за новия програмен период по ФМ на ЕИП 2014-2021 между България и страните донори – Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия беше подписано по време на неформалния Съвет по околна среда в София. Подписите си положиха Иван Иванов, директор на дирекция „Централно координационно звено“ към Министерския съвет и държавният секретар към Министерство на околната среда и климата на Кралство Норвегия Атле Хамар.

Новата програма „Околна среда и изменение на климата“ си поставя за цел чрез предоставеният финансов ресурс от 30,5 млн. лв. да изпълни мерки по прилагане на важни политики в областта на управлението на отпадъците и адаптация и смекчаване към климатичните изменения.
1-2Наред с това ще бъде постигнато естествено надграждане на постигнатите резултати от предишния програмен период в областите на екосистемите и управлението на морските води. „Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство затвърди позицията си на основен финансов инструмент, подпомагащ националната политика в областта на морските води“, посочи министърът на околната среда и водите.
Програмен оператор на програмата ще бъде Министерство на околната среда и водите, а целта на финансираните бъдещи проекти е да се осигури висока добавена стойност при изпълнението на ключови политики в областта на околната среда както на национално, така и на европейско ниво, за да се надградят вече постигнатите резултати.

България ще получи общо 210,1 милиона евро през новия програмен период за реализиране на  проекти по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.


До средата на тази година предстои да бъдат подписани програмни споразумения в областите местно развитие, правосъдие, енергетика, вътрешни работи и култура.

Източник:
МОСВ
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside