Начало arrow Текущи покани arrow „Енергийна ефективност в периферните райони - 2” по ОПРР 2014 - 2020 г.  
EUROPE DIRECT
Начало
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
„Енергийна ефективност в периферните райони - 2” по ОПРР 2014 - 2020 г. Печат
04 април 2018
61
Малко над 38 млн. лева е общият бюджет за кандидатстване по обявената процедура.

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява подбор на проекти по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”.
Oбявената процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020, съгласно чл.2, ал.1 от ПМС №162/05.07.2016 г.
Общият бюджет е 38 170 000,00 лв.

Допустими кандидати за финансиране са общините на 28 града опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система.

Основна цел на процедурата за предоставяне на БФП е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в общините бенефициенти.

62Поставен е минимален праг от 200 000 лв. и максимален - от 1 200 000 лв. за едно проектно предложение, което може да включва един или няколко обекта на интервенция – както жилищна, така и публична инфраструктура. Дейностите целят постигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор, в сгради от културната, образователната и социалната инфраструктура и в сгради на държавната и общинската администрация, както  и за намаляване на крайното енергийно потребление и разходите за енергия, включително и на емисиите на парникови газове.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 27.08.2018 г.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет сайта на ОПРР, в меню: ОП "Региони в растеж", под меню: Актуални процедури  и в ИСУН 2020 .

Източник: www.eufunds.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside