Начало arrow Текущи покани arrow Обща покана за подаване на проекти по Програма "Еразъм+" за 2018 г.  
Обща покана за подаване на проекти по Програма "Еразъм+" за 2018 г. Печат
30 ноември 2017
Ев6ропейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма "Еразъм+" за 2018 година.


ВАЖНО!

Националните покани за подаване на проектни предложения през 2018 г., по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси , след като бъдат оповестени от Европейската комисия.
 
Срокове за подаване на проектни предложения по централизираните и децентрализирани дейности на Програма „Еразъм+“ през 2018 година:

Ключова дейност 1

Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението - 1 февруари 2018г.
Мобилност за граждани в областта на младежта - 1 февруари 2018 г.
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ - 15 февруари 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта -  26 април 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта - 4 октомври 2018 г.
 
Ключова дейност 2
Стратегически партньорства в областта на младежта - 1 февруари 2018 г.
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование - 8 февруари 2018 г.
Алианси на познанията - 28 февруари 2018 г.
Секторни алианси на уменията - 28 февруари 2018 г.
Изграждане на капацитет в областта на младежта - 8 март 2018 г.
Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението - 21 март 2018 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта - 26 април 2018 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта - 4 октомври 2018 г.
 
Ключова дейност 3
Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта
1 февруари 2018 г.
26 април 2018 г.
4 октомври 2018 г.
 
Дейности по инициативата „Жан Моне“
Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти
22 февруари 2018 г.
 
Действия в областта на спорта
Партньорства за сътрудничество - 5 април 2018 г.
Малки партньорства за сътрудничество - 5 април 2018 г.
Европейски спортни събития с нестопанска цел - 5 април 2018 г.
 
Повече информация, свързана със сроковете за подаване на проектни предложения и условията за кандидатстване:
Ръководството по Програма "Еразъм+" за 2018 г.

Източник: Център за развитие на човешките ресурси
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside